Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: CENTER ZA RAZVOJ MALEGA GOSPODARSTVA LJUBLJANA D.O.O.
Sedež ali naslov: Linhartova 13
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 1482777000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca strank

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Stranke družbe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje baze strank z namemon priprave podjetniških vsebin glede na njihove potrebe ter za pošiljanje tedenskih novic in obvestil oz. za neposredno trženje.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, telefon, elektronska pošta, ali je in kdaj oseba vključena v program vavčerskega svetovanja ter pod katero ciljno skupino, ali se je udeležila kakšnega našega dogodka ali delavnice, katere podjetniške vsebine osebo zanimajo.
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni v družbi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidence osebnih podatkov ne shranjujemo v fizični obliki. Ukrepi za varovanje teh podatkov so točneje določeni v Pravliniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezuejo z uradnimi evidencami ali javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, EMŠO, davčna številka, datum in kraj rojstva, državljanstvo, izobrazba, delovno mesto, delovne naloge, plača, dodatki in drugi osebni prejemki, kraj dela, delovni čas, dopust, odpoved in odpovedni rok.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni v družbi - pogodbeni računovodski servis Pozitiva d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahaja zbrika, se izven delovnega časa zaklepajo, dokumenti pa so shranjeni v ognjevarnem trezorju.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ali javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o članih nadzornega sveta družbe

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Člani nadzorenga sveta družbe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - pošiljanje vabil in gradiv na seje nadzornega sveta - izplačilo sejnin za udeležbo na sejah
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek , naslov, EMŠO, davčna številka, telefon, elektronska pošta, številka transakcijskega računa, bruto znesek za prisotnost na seji, udeležba na sejah za posamezno obdobje, bruto znesek za izplačilo
 • Uporabniki zbirke: - zaposleni v družbi - pogodbeni računovodski servis Pozitiva d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se v zaklenjeni omari, v prostorih, ki se izven delovnega časa zaklepajo in varujejo 24 ur na dan.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ali javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o osebah, vključenih v program vavčerksega svetovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): Podatki se obdelujejo na podlagi osebne privolitve in na podatki sklenjene pogodbe o vključitvi v program vavčerskega svetovanja
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - brezposelne osebe, prijavljene na Zavodu za zaposlovanju - fizične osebe, ki so brezposelne in niso prijavljene na Zavodu za zaposlovanje ter fizične osebe, ki so zaposlene
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se zbirajo z namenom preučitve in svetovanja glede vključitve brezposelne osebe v program za samozaposlitev.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum rojstva, spol, naslov, davčna številka, EMŠO, stopnja izobrazbe, telefon, elektronska pošta, ali ima status invalidne osebe, ali je iskalec prve zaposlitve, od kdaj je prijavljen na Zavodu, ali je prejemnik denarnega nadomestila, ali je prejemnik denarne pomoči, ali je prejemnik denarne socialne pomoči na Centru za socialno delo, ali je prejemnik nadomestila na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni v družbi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se nahaja v zaklenjenih omarah, v prostorih, ki se izven delovnega časa zaklepajo in varujejo 24 ur na dan.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca oseb za registracijo statusa samostojnega podjetnika

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o gospodarskih družbah
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki so na našem centru podale prijavo za registracijo statusa samostojnega podjetnika
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje programa Ministrstva za javno upravo o e-vem vstopnih točkah za registracijo samostojnih podjetnikov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: 1. Za vpis v Poslovni register: Ime in priimek, naslov, EMŠO, davčna številka, datum vpisa oz. izbrisa iz registra, popolno ime za za vpis samostojnega podjetnika, skrajšano ime, telefonska številka, elektronska pošta, podatki o vpisanih dejavnostih, podatki o zastopnikih, podatki o podružnicah, način vročitve dokumentov. 2. Za prijavo v pokojninsko in invalidsko zavarovanje: podlaga zavarovanja, delovni čas, delovno razmerje, naziv poklicne/strokovne izobrazbe, šolska izobrazba, stopnja šolske izobrazbe, stopnja strokovne usposobljenosti, stopnja strokovne izobrazbe, naziv delovnega mesta, opis dela, poklic, ki ga opravlja. 3. Davčni podatki za DURS: dan za izplačilo plač, oseba, ki vodi poslovne knjige, podaki o poslovnih in drugih prostorih, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti, številke deviznih računov v tujini, povezane osebe, ali gre za navaden davčni obračun ali za upoštevanje normiranih odhodkov, prevideni prihodki, predvideni odhodki, davčna osnova, višina predhodne akontacije, višina obrokov predhodne akontacije, način vodenja poslovnih knjig, pooblaščen računovodski servis, vrsta obveznega zavarovanja.
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni v družbi, AJPES, Zavod za zdravstveno zavarovanje, Davčna uprava RS.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbrika osebnih podatkov se nahaja v zaklenjenih omarah, v prostorih, ki se izven delovnega časa zaklepajo in varujejo 24 ur na dan.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se povezujejo s podatki AJPES, Zavod za zdravstveno zavarovanje, Davčna uprava RS.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam