Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Ermin Pleteršek s.p.
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Suhodolčanova 2
Naziv ali firma: INŠTALATERSTVO CENTRALNIH KURJAV, VODOVODA IN SERVISIRANJE, ERMIN PLETERŠEK S.P.
Sedež ali naslov: Suhodolčanova 2
Poštna številka: 2204
Kraj: Miklavž na Dravskem polju
Matična številka: 5624381000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): sklenitev delovnega razmerja.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni v podjetju.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje pogodbe o zaposlitvi.
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitve pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek, emšo, davčna številka, kraj rojstva, državljanstvo, poklic, izobrazba, delovne naloge, strokovna usposobljenost, številka trr.
 • Uporabniki zbirke: ZZZS, ZPIZ, SODIŠČA, DURS, ostale ustanove v skladu z zakoni in predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, se hrani v ognjevarni in zaklenjeni kovinski omari. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilnku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je izdal samostojni podjetnik dne 28.2.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o izplačanih plačah

 • Pravna podlaga (neobvezno): pogodba o zaposlitvi.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni v družbi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: poročanje zakonsko določenim ustanovam: DURS, ZPIZ, ZZZS in podobno.
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitve pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek, emšo, davčna številka, kraj rojstva, državljanstvo, poklic, naslov.
 • Uporabniki zbirke: ZZZS, ZPIZ, SODIŠČA, BANKE, DURS in podobno.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, se hrani v ognjevarni in zaklenjeni kovinski omari. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilnku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je izdal samostojni podjetnik dne 28.2.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca kupcev in dobaviteljev

 • Pravna podlaga (neobvezno): osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki:
 • Namen obdelave osebnih podatkov: obveščanje strank o ponudbi podjetnika.
 • Rok hrambe (neobvezno): dokler stranka ne prekliče privolitve.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitve pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek, emšo, davčna številka, telefonska številka, elektronski naslov, številka trr.
 • Uporabniki zbirke: osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne posredujejo uporabnikom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, se hrani v ognjevarni in zaklenjeni kovinski omari. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilnku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je izdal samostojni podjetnik dne 28.2.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam