Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: UNA D.O.O.
Sedež ali naslov: Kamnik pod Krimom 103/b
Poštna številka: 1352
Kraj: Preserje
Matična številka: 5671396000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. evidenca zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposlenci podjetja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje pogodbe o zaposlitvi
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno (skupaj z obračuni plač)
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, EMŠO, davčna številka, kraj in datum rojstva, državljanstvo, poklic, izobrazba, delovne naloge, številka osebnega računa, delovna doba, varstvo pri delu, zdravniški pregled.
 • Uporabniki zbirke: durs, zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zavod za zdravstvo, sodišče., Zabukovec & Co. d.n.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v trezorju na sedežu družbe. Izven delovnega časa so poslovni prostori zaklenjeni. Podrobnejša navodila za zavarovanje osebnih podatkov se uredi s Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): matična knjiga, davčna evidenca
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. evidenca kupcev in dobaviteljev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: kupci in dobavitelji podjetja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: neposredno trženje
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek oz. naziv firme, naslov, EMŠO oz. dmatična številka, davčna številka, številka bančnega računa.
 • Uporabniki zbirke: osebni podatki iz zbirke se ne posredujejo uporabnikom
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka se vodi računalniško. Za dostop je potrebno vpisati geslo. Izven delovnega časo so prostori zaklenjeni. Podrobnejši ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov se uredijo s Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. evidenca o študentih zaposlenih preko študentskega servisa

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: študenti na začasnem delu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: pogodba o začasnem delu
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, EMŠO, davčna številka, številka osebnega računa, fakulteta, letnik, status študenta redni-izredni, varstvo pri delu.
 • Uporabniki zbirke: Zabukove & Co. d.n.o., durs, zavod za zdravstvo, študentski servis
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se vodijo računalniško na sedežu družbe. Izven delovnega časa so poslovni prostori zaklenjeni. Podrobnejše ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov se uredi s Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam