Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: B.H.S. GRADBENIŠTVO D.O.O.
Sedež ali naslov: Jakčeva 16
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 2237504000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. evidenca zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposlenci podjetja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje pogodbe o zaposlitvi
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno (skupaj z obračuni plač)
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov stalnega bivališča, naslov začasnega bivališča, EMŠO, davčna številka, kraj in datum rojstva, državljanstvo, poklic, izobrazba, delovne naloge, številka osebnega računa, vzdrževani družinski člani, varstvo pri delu, zdravniški pregled.
 • Uporabniki zbirke: Zabukovec & Co. d.n.o., Cesta v Šmartno 23/c, Ljubljana, durs, zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zavod za zdravstvo . sodišče.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebne podatke za našo družbo vodi in hrani pooblaščena družba.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): davčna evidenca, matična knjiga.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. evidenca kupcev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: kupci podjetja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: neposredno trženje
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek oz. naziv, naslov, EMŠO oz.matična številka, davčna številka, številka bančnega računa.
 • Uporabniki zbirke: Zabukovec & Co. d.n.o., za namene vodenja poslovnih knjig
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke za našo družbo vodi pooblaščena družba.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam