Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: MEDICO DENT ŠIRCA IN PREPADNIK D.N.O.
Sedež ali naslov: Rojska 18 d
Poštna številka: 1230
Kraj: Domžale
Matična številka: 5992303000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. evidenca kupcev storitev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: kupci storitev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: neposredno trženje
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, davčna številka, kraj rojstva, datum rojstva,podatki o zdravstvenem stanju.
 • Uporabniki zbirke: osebni podatki iz zbirke se ne posredujejo uporabnikom
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se vodijo ročno in hranijo v zaklenjeni omari na sedežu družbe. Izven delovnega časa so poslovni prostori zaklenjeni in varovani z alarmom. Podrobnejše ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov se uredi s Pravilniko o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se povezujejo z uradnimi evidencami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. evidenca zaposlencev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposlenci podjetja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje pogodbe o zaposlitvi
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno ( so sestavni del podatkov o izplačanih plačah)
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov EMŠO, davčna številka, kraj rojstva, datum rojstva, državljanstvo, poklic, izobrazba, delovne naloge, strokovna usposobljenost, vozniški izpit, številka bančnega računa, vzdrževani družinski člani, varstvo pri delu, zdravniški pregledi.
 • Uporabniki zbirke: Zabukovec & Co. d.n.o., Cesta v Šmartno 23/c, Ljubljana, durs, zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zavod za zdravstvo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se vodijo ročno in se hraniju v zaklenjeni omari družbe. Izven delovnega časa so poslovni prostori zaklenjenji in varovani z alarmno napravo. Podrobnejše ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov se uredi s Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): matična knjika, davčna evidenca
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam