Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: AA INŽENIRING D.O.O.
Sedež ali naslov: VOJKOVA 20
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 5407320000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. evidenca o kupcih in dobaviteljih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: kupci in dobavitelji podjetja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: neposredno trženje
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek oz.naziv, naslov, EMŠO oz.matična številka, davčna številka, številka bančnega računa
 • Uporabniki zbirke: Zabukovec & Co. d.n.o.o., Cesta v Šmartno 23/c, 1000 Ljubljana
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka je računalniško vodena in se nahaja v poslovnih prostorih podjetja. Izven delovnega časa so prostori zaklenjeni. Podrobnejše ukrepe za varovanje osebnih podatkov se določi v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam