Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: INKOM D.O.O.
Sedež ali naslov: Agrokombinatska 4a
Poštna številka: 1260
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 5358116000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. evidenca kupcev in dobaviteljev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: kupci in dobavitelji podjetja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: neposredno trženje
 • Rok hrambe (neobvezno): eno leto po prenehanju sodelovanja
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: naziv.ime in priimek. naslov, matična in davčna številka, EMŠO, številka bančnega računa
 • Uporabniki zbirke: Zabukovec & Co. d.n.o., Cesta v Šmartno 23/c, Ljubljana
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zbirka se hrani v računalniku, ki je v poslovnih prostorih in je prostor izven delovnega časa zaklenjen. Podrobnejši ukrepi glede varovanja osebnih podatkov se uredijo s Pravilniko o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam