Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ZABUKOVEC &CO, D.N.O.
Sedež ali naslov: CESTA V ŠMARTNO 23/C
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 5448476000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. - kadrovska evidenca

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposlenci podjetja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje pogodb o zaposlitvi
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno (so sestavni del podatkov o izplačanih plačah)
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime,priimek, naslov,EMŠO, davčna številka, kraj rojstva,datum rojstva, državljanstvo,poklic,izobrazba, delovne naloge, strokovna usposobljenost, vozniški izpit, številka osebnega računa, vzdrževani družinski člani.
 • Uporabniki zbirke: durs, zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zavod za zdravstvo, zavod za zaposlovanje, sodišče.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo na glavnem računalniku v podjetju. Računalnik ima dvojno geslo za dostop do osebnih podatkov in samo ena oseba ima vpogled v vse podatke. Prostor v katerem se nahaja računalnik je v primeru odsotnosti vedno zaklenjen . Ena vrata so protivlomna druga pa z varnostno ključavnico.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): matična knjiga, davčna evidenca.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. evidenca o kupcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: kupci podjetja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: neposredno trženje
 • Rok hrambe (neobvezno): eno leto po izpolnitvi obveznosti
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek oz. naziv , naslov ,EMŠO oz.matična številka, davčna številka, številka bančnega računa.
 • Uporabniki zbirke: osebni podatki iz zbirke se ne posredujejo uporabnikom
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka se vodi računalniško. Za dostop je potrebno vpisati dvojno geslo. Izven delovnega časa so prostori zaklenjeni. Ena vrata so protivlomna druga pa z varnostno ključavnico.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam