Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Ni navedeno
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Jegorovo predmestje 3
Naziv ali firma: Občina Škofja Loka, Oddelek za obrambo
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 4220
Kraj: Škofja Loka
Matična številka:
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca vojaških obveznikov - nabornikov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vojaški obvezniki - naborniki
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: EMŠO, priimek, osebno ime in ime enega izmed staršev, kraj in občina ter republika oz. država rojstva, državljanstvo, podatki o stalni oz. začasni nastanitvi, poklicu in šolski izobrazbi, zaposlitvi, naslovu staršev ali skrbnika, naboru, služenju voj. roka, služenju v rezervni sestavi, voj. šolah in tečajih, napredovanju in povišanju, izgubi čina ali razreda, odlikovanjih, bivanju v tujini nad 3 mesece, oceni v vojaški službi, podatki iz kazenske evidence, podatki o posebnih znanjih in veščinah ter o zdravstveni sposobnosti za voj. službo in za določitev dolžnosti v oboroženih silah
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Registri matične kartoteke

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe v rezervni sestavi
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek, očetovo ime, ime, datum rojstva, mesto-občina rojstva, čin, VED, EMŠO, datum vpisa v vojaško evidenco
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca lastnikov materialnih sredstev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Upravljalci, uporabniki, lastniki materialnotehničnih sredstev iz popisa
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, naslov lastnika materialnih sredstev; podatki o materialnem sredstvu iz popisa.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca oseb v rezervni sestavi

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe v rezervni sestavi
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek, očetovo ime, ime, čin, rod-služba, VED, dan-mesec-leto rojstva, mesto-občina-republika rojstva, narodnost in socialno poreklo, poklic in zaposlitev, izobrazba (osnovna, strokovna, vojaška politična), znanje tujih jezikov, službovanje v vojski in čin, podatki o pregnanstvu, sorodniki v tujini in zveze z njimi, ocena sposobnosti za vojaško službo, podatki o vojaškem razporedu, podatki o vojaških vajah oz. službovanju v vojni, podatki o imenovanjih in napredovanjih, podatki o odlikovanjih, pismenih pohvalah in nagradah, podatki o disciplinskih kaznih, sodnih kaznih, podatki o morebitnih poškodbah, podatki o izginotju in ujetništvu, podatki o smrti, oseba in točen naslov sorodnika, ki se ga obvesti v primeru smrti obveznika, podatki o velikosti obleke in čevljev.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca pripadnikov enot za zaščito in reševanje, OŠCZ, štabov CZ, enot OO

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pripadniki enot za zaščito in reševanje, OŠCZ, štabov za CZ, enot za opazovanje in obveščanje
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: EMŠO, VED, priimek, ime, datum in kraj rojstva, občina, naslov stalnega prebivališča, stopnja šolske izobrazbe in poklic, ime in registrska številka organizacije, kjer je zaposlen, sposobnost za delo v CZ, omejitve, letnica rojstva najmlajšega otroka, čin
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca vodstvenih oseb v krajevnih skupnostih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vodstvene osebe v krajevnih skupnostih občine Škofja Loka
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, rojstni podatki, naslov stalnega bivališča, zaposlitev, tel. doma, tel. na delovnem mestu, funkcija v KS
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam