Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ŠEMPETER INŽENIRING D.O.O.
Sedež ali naslov: Na hribu 9
Poštna številka: 5290
Kraj: Šempeter pri Gorici
Matična številka: 1797646000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: plače zaposlenih
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, EMŠO, davčna številka, državljanstvo, kraj rojstva,poklic, izobrazba, delovne naloge, kraj rojstva
 • Uporabniki zbirke: zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zavod za zaposlovanje Slovenije
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zbirka osebnih podatkov je shranjena v fasciklih, ti pa v zakljenjenem prostoru družbe
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Šempeter inženiring d.o.o.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam