Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Q.B., D.O.O.
Sedež ali naslov: PARMOVA ULICA 25
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 1214977000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. KATALOG ZBIRKE OSEBNIH PODATKOV ŠTUDENTOV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki opravljajo študentsko delo pri upravljalcu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za potrebe izvajanja študentskega dela
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, EMŠO, rojstni datum, davčna številka, stalno in začasno prebivališče, številka osebnega računa, podatki o razporeditvi na delovno dolžnost.
 • Uporabniki zbirke: Podjetje, računovodstvo, MF DURS, Pogodbeni študentski servis.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori kjer se hranijo zbirke osebnoh podatkov se zaklepajo, listine so shranjene v zaklenjene omare. Dostop do informacijskega sisitema in aplikacij so varovane z gesli. Stranke nimajo vpogleda v zbirke.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezanih zbirk
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni pooblaščenca
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam