Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Doltar Verica s.p.
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): ULICA 21. OKTOBRA 019
Naziv ali firma: FINANČNO TEHNIČNE IN DRUGE POSLOVNE STORITVE V. DOLTAR VERICA S.P.
Sedež ali naslov: ULICA 21. OKTOBRA 019
Poštna številka: 8340
Kraj: ČRNOMELJ
Matična številka: 5519966000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih pri s.p. (pogodbena razmerja).

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1.in 7. člen Zakona o evidencah na področju dela, pogodbeno razmerje.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci pri samostojemu podjetniku.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodb o zaposlitvi, za potrebe postopka odločanja, uveljavljanje pravice posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let oziroma do izpolnitve pogodbenih obveznosti ali do preklica osebne privolitve posameznika.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, EMŠO. davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno ali začasno bivališče, kraj dela, šolska izobrazba, strokovna izobr., strokovna usposobljenost, delovne naloge, delovni čas, zavarovalna doba, zaposlitev za določen ali nedoločen čas, datum sklenitve del.razmerja, datum prenehanja del.razmerja, dejavnost delodajalca.
 • Uporabniki zbirke: DURS, ZZZS, SPIZ, Zavod za delo R Slovenije, banke v Sloveniji.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci pri s.p.. Prostori v katerih se nahaja računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov se prav tako zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko vnjih ni zaposlenih. Poleg tega so prostori izven delovnega časa varovani z alarmno javljalno napravo. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu je varovana s sistemom gesel za identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Osebne podatke lahko obdelujejo le osebe, ki jih je za obdelavo pooblastil predstojnik in so navedena na seznamu, ki je posebna priloga Pravilnika o varovanju zaupnih in osebnih podatkov. Diskete, ki se nanašajo na zbirko osebnih podatkov se izven del.časa hranijo izven poslovnih prostorov pri s.p..
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Uradni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5.člena ZVOP.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca kupcev pri samostojnem podjetniku

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1. in 7. člen o Zakona o evidencah na področju dela, pogodbeno razmerje.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci in zaposleni pri samostojnih podjetnikih.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodb o zaposlitvi, za potrebe postopka odločanja in izvajanja dejavnosti, za uveljavljanje pravice posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let oziroma do izpolnitve pogodbenih obveznosti ali do preklica osebne privolitve posameznika.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv kupca, davčna številka, kraj poslovanja, ime banke in številke TRR. Ime in priimek zaposlenih, EMŠO. davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno ali začasno bivališče, kraj dela, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovne naloge, delovni čas, zavarovalna doba, zaposlitev za določen ali nedoločen čas, invalidnost, ime drugega delodajalca pri katerem je delavec zaposlen, ukvarjanje z dopolnilnim delom, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, dejavnost delodajalca.
 • Uporabniki zbirke: DURS, ZZZS, SPIZ, Zavod za delo R Slovenije, banke v Sloveniji.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija vezana na zbirko se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci pri s.p.. Prostori v katerih se nahaja računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov se prav tako zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Poleg tega so prostori izven delovnega časa varovani z alarmno javljalno napravo. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu je varovana s sistemom gesel za identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Osebne podatke lahko obdelujejo le osebe, ki jih je za obdelavo pooblastil predstojnik in so navedene na seznamu, ki je posebna priloga Pravilnika ZVOP. Diskete, ki se nanašajo na zbirko podatkov se izven delovnega časa hranijo izven poslovnih prostorov pri s.p..
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Uradni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5.člena ZVOP.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam