Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): BISERKA BITENC
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): VILHARJEVA 27, LJUBLJANA
Naziv ali firma: ZOBOZDRAVSTVENA ORDINACIJA BISERKA BITENC DR.STOM.
Sedež ali naslov: VILHARJEVA 27
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 1588206000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA PACIENTOV IN OPRAVLJENIH ZOBOZDRAVSTVENIH STORITEV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: REGISTRIRANI PACIENTI OZ. TISTI, KI JIM JE BILA NUDENA PRVA POMOČ
 • Namen obdelave osebnih podatkov: IZVAJANJE ZOBOZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK, EMŠO, SPOL, DAN, MESEC, LETO ROJSTVA, NASLOV, TEL.ŠTEVILKA, ZOBNI STATUS IN STANJE, DATUMI OBISKOV, VRSTE STORITEV, DIAGNOZE, IZVIDI
 • Uporabniki zbirke: ZOBNA ASISTENTKA, NADOMESTNI ZOBOZRAVNIK, ZOBOTEHNIČNI LABORATORIJ, RTG LABORATORIJ, SPECIALISTI
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: KARTOTEKE ZAKLENJENE
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): SE NE POVEZUJE
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: BITENC BISERKA DR.DENT MED. , ZOBOZDRAVNICA ZASEBNICA
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam