Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: NADA REPNIK ZASEBNA ZOBNA AMBULANTA
Sedež ali naslov: MESTNI TRG 17
Poštna številka: 3210
Kraj: SLOVENSKE KONJICE
Matična številka: 1364529000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. evidenca o zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni v ambulanti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje pogodbe o zaposlitvi
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, EMŠO, datum rojstva, davčna številka, izobrazba, delovne naloge
 • Uporabniki zbirke: zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov so izven delovnega časa zaklenjeni
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): povezava z uradnimi evidencami ZZZS, invalidskega in pokojninskega zavarovanja
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. evidenca pacientov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: pacienti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje zobozdravstvenega varstva, obdelava statističnih podatkov
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, EMŠO, datum rojstva, tip zavarovanja, zdravstveno stanje
 • Uporabniki zbirke: ZZZS, Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, Triglav zdravstvena zavarovalnica, Adriatic Slovenica zdravstevan zavarovalnica, policija
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov so izven delovnega časa zaklenjeni, kartoteke so v zaklenjeni omari, vstop v računalnik je zaščiten s kodo
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): povezava z uradnimi evidencami ZZZS, zdravstvenih zavarovalnic
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. evidenca poslovnih partnerjev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: poslovni partnerji
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje zobozdravstvene dejavnosti
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: naziv poslovnega partnerja, nalov, davčna številka
 • Uporabniki zbirke: ZZZS, Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, Triglav, Adriatic Slovenica, davčni urad
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov so izven delovnega čaas zaklenjeni, vstop v računalnik je zavarovan s kodo
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): povezava z uradnimi evidencami ZZZS, zdravstvenih zavarovalnic
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca pacientov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zdravstveni dejavnosti Zakon o zdravniški službi Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju Kodeks medicinske etike in deontologije
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: pacienti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: zdravljenje, povračilo stroškov zdravljenja
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: osebno ime, EMŠO, telefonska številka, številka ZZZS, stalno oz. začasno prebivališče, podatki o zdravstvenem zavarovanju, podatki o osebnem zdravniku, zobozdravniku, ginekologu, pediatru, podatki o zdravstvenih storitvah, zdravstveni podatki, drugi kontaktni podatki (e-mail, FDI vprašalnik o zdravju).
 • Uporabniki zbirke: zdravnik/zobozdravnik, zdravstveno osebje, ki sodeluje v procesu zdravljenja, ZZZS, ZPIZ, zavarovalnice (Vzajemna, Adriatic Slovenica, Triglav), programska hiša, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do podatkov je omogočen pooblaščenim osebam in je določen z internimi predpisi. Dostop do osebnih podatkov je preprečen nepooblaščenim osebam . Prostori, v katerih se nahaja računalniška oprema, ki služi za obdelavo podatkov, ter nosilci osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, kot tudi kadar v njih ni pooblaščenih oseb. Prostori so varovani s protivlomno napravo. Digitalna zbirka osebnih podatkov na računalniškem sistemu in nosilcih je zaščitena s strojno in programsko opremo, s sistemom gesel, profesionalnih kartic ter kriptografskimi metodami. Papirni in drugi nosilci osebnih podatkov so v zaklenjenih kovinskih ognjevarnih omarah. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidence o zavarovancih Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije s področja zdravstvenega varstva v skladu z zakonom (76. člen ZZVZZ).
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika ni.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam