Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): BANOVEC ANDREJ
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): DOBLIČKA GORA 1A
Naziv ali firma: ZIDARSTVO, BANOVEC ANDREJ S.P
Sedež ali naslov: DOBLIČKA GORA 1A
Poštna številka: 8340
Kraj: ČRNOMELJ
Matična številka: 5092993000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA ZAPOSLENIH, STROŠKOV DELA IN PRAVIC IZ NASLOVA OBV EZNIH SOCIALNIH ZAVAROVANJ

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: VSE OSEBE, KI SO KAKORKOLI ZAPOLSENE PRI S.P. BANOVEC ANDREJ, ALI OPRAVLJAJO ZANJ DELA IN NALOGE NA PODLAGI KAKŠNEGA DRUGEGA PRAVNEGA NASLOVA.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: IZVRŠEVANJE ZAKONITIH OBVEZNOSTI IN OBVEZNSOTI DELODAJALCA V ZVEZI S PRAVICAMI ZAPOSLENIH IZ NASLOVA DELOVNEGA RAZMERJA.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK, NASLOV, EMŠO, DAVČNA ŠTEVILKA DRŽAVLJANSTVO...
 • Uporabniki zbirke: OSEBNI PODATKI SE NE POSREDUJEJO ALI RAZKRIVAJO DRUGIM FIZIČNIM ALI PRAVNIM OSEBAM RAZEN ODGOVORNI OSEBI ZADOLŽENI ZA KADROVSKE ZADEVE IN OSEBI ZADOLŽENI ZA OBRAČUN PLAČ.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: RAČUNALNIŠKA OPREMA JE VAROVANJA S SISTEMOM GESEL, PROSTORI SO ZAKLENJENI.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ZBIRKA NI POVEZANA S OSEBNIMI PODATKI IZ JAVNIH EVIDENC TER JAVNIH KNJIG.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ZASTOPNIKA NI.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA STROŠKOV DELA OBRAČUN IN IZPLAČILO PLAČ IN OSTALIH PRAVIC IZ NASOVA DELOVNEGA RAZMERJA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: VSE OSEBE, KI SO KAKORKOLI ZAPOSLENE PRI S.P. BANOVEC ANDREJ ALI OPRAVLJAJO ZANJ DELA IN NALOGE.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: UGOTAVLJANJE PRISOTNOSTI ZAPOSLENIH NA DELOVNEM MESTU, OPRAVLJENIH SLUŽBENIH POTOVANJ, IZRABE LETNEGA IN IZRED. DOPUST,A BOLNIŠKE...
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK, DELOVNO MESTO, ČAS PRIHODA IN ODHODA NA OZ. Z DELA, DELOVNE URE....
 • Uporabniki zbirke: OSEBNI PODATKI SE NE POSREDUJEJO ALI RAZKRIVAJO DRUGIM FIZIČNIM ALI PRAVNIM OSEBAM, RAZEN OSEBI ODGOVORNI ZA KADROVSKE ZADEVE IN OSEBI ZADOLŽENI ZA OBRAČUN PLAČ.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: PROSTORI SO POVEZANI Z ZBIRKO OSEBNIH PODATKOV TER RAČUNALNIŠKA OPREMA, KI SLUŽI ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV, JE VAROVANJA S SISITMEOM GESEL ZA AVTORIZACIJO IN IDENTIFIKACIJO.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ZBIRKA NI POVEZANA S OSEBNIMI PODATKI IZ JAVNIH EVIDENC TER JAVNIH KNJIG.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ZASTOPNIKA NI.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam