Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Ni navedeno
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Kongresni trg 12
Naziv ali firma: Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, Knjižnica in INDOK center
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 5051479
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Bibliografska, biografska, analitična zbirka informacij

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Raziskovalci in raziskovalni sodelavci Inštituta za javno upravo
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o raziskovalnem delu raziskovalcev v inštitutu za javno upravo in ostalih sodelavcev s področja javne uprave in upravno-pravne znanosti
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam