Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: LIGHTS D.O.O.
Sedež ali naslov: TRUBARJEVA UL. 5
Poštna številka: 8340
Kraj: ČRNOMELJ
Matična številka: 5529395000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. ZAKON O EVIDENCAH NA PODROČJU DELA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI V DRUŽBI, KUPCI PODJETJA,....
 • Namen obdelave osebnih podatkov: IZVAJANJE POGODB O ZAPOSLITVI
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK, NASLOV, EMŠO, DAVČNA ŠTEVILKA, KRAJ ROJSTVA, DRŽAVLJANSTVO, POKLIC, IZOBRAZBA, DELOVNE NALOGE, STROKOVNA USPOSOBLJENOST
 • Uporabniki zbirke: ZAV OD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE, SPIZ, SODIŠČA, BANKE, AJPES , DURS
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: PROSOTRI SO IZVEN DELOVNEGA ČASA ZAKLEPAJO IN VARUJEJO V RAČUNALNIKU Z GESLI
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI TER JAVNIMI KNJIGAMI
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA ZAPOSLENIH, STROŠKOV DELA IN PRAVIC IZ NASLOVA OBV EZNIH SOCIALNIH ZAVAROVANJ

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: VSE OSEBE, KI SO KAKORKOLI ZAPOSLENE V DRUŽBI, LIGHT D.O.O. ALI OPRAVLJAJO ZANJO DELA IN NALOGE NA PODLAGI KAKŠNEGA DRUGEGA PRAVNEGA NASLOVA
 • Namen obdelave osebnih podatkov: IZVRŠEVANJE ZAKONITIH OBVEZNOSTI IN OBVEZNSOTI DELODAJALKE V ZVEZI S PRAVICAMI ZAPOSLENIH IZ NASLOVA DELOVNEGA RAZMERJA.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK, NASLOV, EMŠO, DAVČNA ŠTEVILKA ,DRŽAVLJANSTVO....
 • Uporabniki zbirke: OSEBNI PODATKI SE NE POSREDUJEJO ALI RAZKRIVAJO DRUGIM FIZIČNIM ALI PRAVNIM OSEBAM, RAZEN ODGOVORNI OSEBI ZADOLŽENI ZA KADROVSKE ZADEVE IN OSEBI ZADOLŽENI ZA OBRČAUN PLAČ.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: RAČUNALNIŠKA OPREMA JE VAROVANA S SISTEMOM GESEL. PROSTORI SO ZAKLENJENI.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ZBIRKA NI POVEZANA S OSEBNIMI PODATKI IZ JAVNIH EVIDENC TER JAVNIH KNJIG.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ZAKONSEKGA ZASTOPNIKA NI.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA STROŠKOV DELA OBRAČUN IN IZPLAČILO PLAČ IN OSTALIH PRAVIC IZ NASOVA DELOVNEGA RAZMERJA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: VSE OSEBE, KI SO KAKORKLI ZAPOSLENE V DRUŽBI LIGHT D.O.O., ALI OPRAVLJAJO ZANJO DELA IN NALOGE .
 • Namen obdelave osebnih podatkov: UGOTAVLJAN JE PRISOTNOSTI ZAPOSLENIH NA DELOVNEM MESTU, OPRAVLJENIH SLUŽBENIH POTOVANJ, IZRABE LETNEGA IN IZRED. DOPUSTA, BOLNIŠKE...
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK, DELOVNO MESTO, ČAS PRIHODA IN ODHODA NA OZIROMA Z DELA, DELOVNE URE....
 • Uporabniki zbirke: OSEBNI PODATKI SE NE POSREDUJEJO ALI RAZKRIVAJO DRUGIM FIZIČNIM ALI PRAVNIM OSEBAM, RAZEN OSEBI ODGOVORNI ZA KADROVSKE ZADEVE IN OSEBI ZADOLŽENI ZA OBRČAUN PLAČ.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: PROSTORI SO POVEZANI Z ZBIRKO OSEBNIH PODATKOV TER RAČUNANLNIŠKA OPREMA, KI SLUŽI ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV, JE VAROVANA S SISTEMOM GESEL ZA AVTORIZACIJO IN IDENTIFIACIJO.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ZBIRKA NI POVEZANA S OSEBNIMI PODATKI IZ JAVNIH EVIDENC TER JAVNIH KNJIG.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ZASTOPNIKA PO TRETJEM ODSTAVKU 5. ČLENA ZVOP NI.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENA KUPCEV- NAROČNIKOV STORITEV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: PRAVNE IN FIZIČNE OSEBE, KI KUPUJEJO BLAGO OZ. NAROČAJO STORITVE
 • Namen obdelave osebnih podatkov: ZAGOTAVLJANJE PRAVOČASNIH IN PRAVILNIH DOBAV NAROČENEGA BLAGA OZ. OPRAVE STORITEV, REŠEVANJE REKLAMACIJ V ZVEZI Z NAKUPOM BLAGA.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK OZ. FIRMA, NASLOV, SEDEŽ, DAVČNA IN MATČ. ŠTEVILKA....
 • Uporabniki zbirke: OSEBNI PODATKI SE NE POSREDUJEJO ALI RAZKRIVAJO DRUGIM FIZIČNIM ALI PRAVNIM OSEBAM.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: PROSTORI IZVEN DELOVNEGA ČASA SO ZAKLENJENI IN VAROVANI S SISTEMO GESEL, RAVNO TAKO RAČUNALNIŠKA OPREMA.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ZBIRKA NI POVEZANA S OSEBNIMI PODATKI IZ JAVNIH EVIDENC TER JAVNIH KNJIH.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ZASTOPNIKA NI.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. EVIDENCA REFERENČNIH IZDELKOV- OBJEKOTV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: PRAVNE IN FIZIČNEO SEBE, KI SO UPORABLJALE MATERIALE OZ. STORITEV DRUŽBE LIGHT D.O.O. IN IZRECNO PISNO SOGLAŠAJO Z UPORABO PODOBE NJIHOVEGA OBJEKTA ALI IN NJEGOVEGA NASLOVA PRI NAVAJANJU REFERENC
 • Namen obdelave osebnih podatkov: OBVEŠČANJE POTENCIALNIH KUPCEV OZ. NAROČN IKOV O KONČNI PODOBI IZDELKOV OB UPORABI MATERIALOV OZ. STORITEV DRUŽBE LIGHT.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: OPIS OZ. NASLOV OBJEKTA, KRAJ IN POŠTNA ŠTEVILKA, FOTOGRAFIJE IZDELKA OZ. OBJEKTA.
 • Uporabniki zbirke: POTENCIALNI NAROČNIKI IZDELKOV, OBJEKTOV, OZ. STORITEV.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: DOSTOP DO REFERENČNIH PODATKOV SE OMOGOČI ZGOLJ KUPCEM OZ. N AROČNIKOM, KI IZKAZUJEJO KONKRETEN INTERES ZA SKLENITEV POSLA.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ZBIRKA NI POVEZANA S OSEBNIMI PODATKI IZ JAVNIH EVIDENC TER JAVNIH KNJIG.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ZASTOPNIKA NI.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. EVIDENCA O POŠKODBAH PRI DELU

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI PRI DELODAJALCU OZ. TRETJE OSEBE, KI SO SE POŠKODOVALI V SLUŽBENIH PROSTORIH OZ. NA TERENU.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI PRI DELU IN PRAVIC POŠKODOVANCEV IZ NASLOVA OBVEZNIH IN PROSTOVOLJNIH ZAVAROVANJ TER ZAGOTAVLJANJE IZVRŠEVANJA OBVEZNOSTI IZ NASLOVA ZAGOTAVLJANJA VARNOSTI PRI DELU.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK TER NASLOV POŠKODOVANE OSEBE, PODATKOV O ŠKODNEM DOGODKU, FOTOGRAFIJE, KRAJA DELOVNE NESREČE, UKREPI ZA ODPRAVO MOREBITNIH POMANJKLJIVOSTI.
 • Uporabniki zbirke: OSEBNI PODATKI SE NE POSREDUJEJO ALI RAZKRIVAJO DRUGIM FIZIČNIM ALI PRAVNIM OSEBAM, RAZEN INŠPEKCIJSKEM ORGANOM IN ZAVODU ZA ZDRAVSTVENO OZ. PIZ.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: PROSTORI SE IZVEN DELOVNEGA ČASA ZAKLEPAJO, RAČUNALNIŠKA OPREMA JE VAROVANA S SISTEMI GESEL
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ZBIRKA NI POVEZANA S OSEBNIMI PODATKI IZ JAVNIH EVIDENC TER JAVNIH KNJIG.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ZASTOPNIKA NI.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. EVIDENCA DOBAVITELJEV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: PRAVNE IN FIZIČNE OSEBE, KI DOBAVLJAJO BLAGO DRUŽBI LIGHT D.O.O. OZ. ZANJO IZVAJAJO STORITVE
 • Namen obdelave osebnih podatkov: ZAGOTAVLJANJE PRAVOČASNIH IN PRAVILNIH ODBAV, NAROČENEGA BLAGA OZ. PRAVILNO OPRAVLJ. STORITEV, REŠEVANJE REKLAMACIJ.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK OZ. FIRMA, NASLOV OZ. SEDEŽ, DAVČNA IN MATIČN. ŠTEVILKA.....
 • Uporabniki zbirke: OSEBNI PODATKI SE NE POSREDUJEJO ALI RAZKRIVAJO DRUGIM FIZIČNIM ALI PRAVNIM OSEBAM.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: PROSTORI SE IZVEN DELOVNEGA ČASA ZAKLEPAJO, RAČUNALNIŠKA OPREMA JE VAROVANA S SISTEMOM GESEL.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ZBIRKA NI POVEZANA S OSEBNIMI PODATKI IZ JAVNIH EVIDENC TER JAVNIH KNJIG.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ZASTOPNIKA NI.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. EVIDENCA ZBIRK PODATKOV V VPISNIKU OZ. DELOVODNIKU POŠTE TER PODATKOV IZ ELEKTRONSKEGA PISARNIŠKEGA POSLOVANJA.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: OSEBE, KI POŠILJAJO OZ. PREJEMAJO NAVADNO ALI ELEKTRONSKO POŠTO V DRUŽBO LIGHT D.O.O OZ. IZ NJE.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: PODATKI SE OBDELUJEO ZARADI EVIDENCE POSLANIH IN PREJETIH SLUŽBENIH POŠILJK OZ. SLUŽBENE ELEKTRONSKE POŠTE TER ZARADI SIGNIRANJA ZADEV PRISTOJN IM DELAVCE.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: NASLOV PREJEMNIKA OZ. POŠILJATELJA, DATUM ODPRAVE POŠILKE OZ. NJENEGA PREJEMA, VRSTA POŠILKE -
 • Uporabniki zbirke: OSEBNI PODATKI SE NE POSREDUJEJO ALI RAZKRIVAJO DRUGIM FIZIČNIM ALI PRAVNIM OSEBAM, RAZEN ODGOVORNI OSEBI NA KATERO SE SIGNIRA POŠILJKA.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: PROSTORI SE IZVEN DELOVNEGA ČASA ZAKLEPAJO, RAČUNALNIŠKA OPREMA JE VAROVANA S SISTEMOM GESEL.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ZBIRKA NI POVEZANA S OSEBNIMI PODATKI IZ JAVNIH EVIDENC TER JAVNIH KNJIG.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ZASTOPNIKA NI.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. EVIDENCA SLUŽBENIH ELEKTRONSKIH NASLOVOV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI PRI LIGHT D.O.O.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: ZAGOTAVLJANJE KOMUNICIRANJA MED ZAPOSLENIMI OZ. ZAPOSLENIH S POLSOVNIMI PARTNERJI.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ELEKTRONSKI NASLOV, IME IN PRIIMEK DELAVCA TER ODDELEK V KATEREM OPRAVLJA DELA IN NALOGE.
 • Uporabniki zbirke: OSEBNI PODATKI SO DOSTOPNI ZAPOSLENIM V LIGHT D.O.O. IN POSLOVNIM PARTERJEM
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: PODATKI O ELEKTRONSKIH NASLOVIH ZAPOSLENIH SE NAHAJJO NA INTERNETU DRUŽBE LIGHT D.O.O.DOSTOP DO INTERNETA JE MOŽEN SAMO OB PREDHODNI DODELITVI GESLA.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ZBIRKA NI POVEZANA S OSEBNIMI PODATKI IZ JAVNIH EVIDENC TER JAVNIH KNJIG.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ZASTOPNIKA NI.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. EVIDENCA SLUŽBENIH STACIONARNIH IN MOBILNIH ŠTEVILK ZAPOSLENIH.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI PRI LIGHT D.O. O
 • Namen obdelave osebnih podatkov: ZAGOTAVLJANJE KOMUNICIRANJA MED ZAPOSLENIMI OZ. ZAPOSLENIH IN POSLOVNIMI PARTNERJI.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: STACIONARNA IN MOBILNA SLUŽBENA TELEFONSKA ŠTEVILKA, IME IN PRIIMEK DELAVCA TER NJEGOVO DELVONO MESTO.
 • Uporabniki zbirke: OSEBNI PODATKI SO DOSTOPNI ZAPOSLENIM V LIGHT D.O.O.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: PODATKI O STACIONARNIH IN MOBILNIH ŠTEVILKAH ZAPOSLENI SE NAHAJJO NA INTERNETU DRUŽBE LIGHT D.O.O, DOSTOP DO INTERNETA JE MOŽEN SAMO OB PREDHODNI DODELITVI GESLA.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ZBIRKA NI POVEZANA S OSEBNIMI PODATKI IZ JAVNIH EVIDENC TER JAVNIH KNJIG.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ZASTOPNIKA NI.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. EVIDENCA POSLOVNIH PARTNERJEV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: PRAVNE IN FIZIČNE OSEBE S KATERIMI POSLUJE LIGHT IN NJIHOVE KONTAKTNE OSEBE.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: ZAGOTAVLJANJE NEMOTENEGA POSLVOANJA IN KOMUN ICIRANJA S POSLOVNIMI PARTNERJI
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK OZ. FIRMA, NASLOV OZ. SEDEŽ POSLOVNEGA PARTNERJA, TEL. ŠTEVILKA, KONTAKTNA OSEBA...
 • Uporabniki zbirke: OSEBNI PODATKI SE NE POSREDUJEJO ALI RAZKRIVAJO DRUGIM FIZIČNIM ALI PRAVNIM OSEBAM.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: PODATKI, KI SE VODIJO V ELEKTRONSKI OBLIKI SO ZAŠČITENI S SISTEMO GESEL.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ZBIRKA NI POVEZANA S OSEBNIMI PODATKI IZ JAVNIH EVIDENC TER JAVNIH KNJIG.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ZASTOPNIKA NI.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. EVIDENCA UPORABNIKOV SLUŽĐBENIH AVTOMOBILOV IN OSTLAIH OSNOVNIH SREDSTEV IZDANIH ZAPOSLENIM NA PODLAGI REVERZA.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI PRI LIGHT D.O.O.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: EVIDENCA UPORABE SLUŽBEIH SREDSTEV.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: REG. ŠT. OSEBNEGA AVTOMOBILA, MODEL IN ZNAMKA, ŠTEVILKA ŠASIJE IN MOTORJA, SEZNAM DODATNE OPREME, OPOMBE K ZAPOSNIKU O PREVZEMU. ZA VSAKO PREVZETO OSNOVNO SRESTVO SE VODI TUDI DATUM PREVZEMA IN ODDAJE TER IME IN PRIIMEK DELAVCA IN NJEGOVO DELOVNO MESTO
 • Uporabniki zbirke: OSEBNI PODATKI SO DOSTOPNI OSEBI ZADOLŽENI ZA EVIDENCO OSNOVNIH SREDSTEV.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: PODATKI O UPORABNIKIH OSNOVNIH SREDSTEV DELODAJALCA SO FIZIČNO IN ORGANIZACIJSKO VAROVANI S SISTEMOM GESEL.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ZBIRKA NI POVEZANA S OSEBNIMI PODATKI IZ JAVNIH EVIDENC TER JAVNIH KNJIG.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ZASTOPNIKA NI.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam