Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: IUSTICA D.O.O.
Sedež ali naslov: TRUBARJEVA CESTA 26
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 1674471000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. KATALOG ZBIRKE OSEBNIH PODATKOV NAROČNIKOV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: naročniki storitev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: uresničevanje pravic in obveznosti iz pogodb za stranke, izstavitev računov, knjiženje računov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: priimek in ime, EMŠO, rojstni datum, davčna številka, stalno in začasno prebivališče, številka osebnega računa, drugi podatki, potrebni za doseg namena pogodbene obdelave.
 • Uporabniki zbirke: podjetje, računovodstvo, ZZZS, ZPIZ, MF DURS, AJPES.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v zaklenjenih prostorih podjetja, stranke nimajo dostopa do zbirke podatkov. Informacijski sistemi in aplikacije so zaščitene z gesli in se nahajajo v zaklenjenih prostorih katerih ključe ima direktor.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezanih zbirk
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni pooblaščenca
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. KATALOG ZBIRKE OSEBNIH PODATKOV O AVTORSKIH IN PODJEMNIH POGODBAH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki opravljajo dela na podalgi avtorskein podjemne pogodbe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: uresničevanje pravic in obveznosti iz pogodb za stranke, knjiženje.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, EMŠO, rojstni datum, davčna številka, stalno in začasno prebivališče, številka osebnega računa, podatki o izobrazbi, drugi podatki, potrebni za doseg namena pogodbene obdelave.
 • Uporabniki zbirke: Podjetje, računovodstvo, ZPIZ, ZZZS, MF DURS, AJPES, Zavod za zaposlovanje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se nahajajo v prostorih podjetja, ki so izven delovnega časa zaklenjeni. Stranke nimajo dostopa do zbirke podatkov. Inforamcijski sistem in aplikacije so zaščiteni z gesli.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezanih zbirk
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni pooblaščenca
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam