Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): ANA JANC
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): PONIKVE 24 STUDENEC
Naziv ali firma: PATRONAŽA IN ZDRAVSTVENA NEGA ANA JANC
Sedež ali naslov: PONIKVE 24 STUDENEC
Poštna številka: 8293
Kraj: STUDENEC
Matična številka: 2115174000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA VAROVANCEV/BOLNIKOV PATRONAŽNE ZDRAVSTVENE NEGE(PATRONAŽNI KARTONI)

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: UPORABNIKI STORITEV PATRONAŽNE ZDRAVSTVENE NEGE(BOLNIKI,VAROVANCI)NA OBMOČJU OBČINE SEVNICA
 • Namen obdelave osebnih podatkov: IZVAJANJE PATRONAŽNEGA VARSTVA KONTINUITETA ZDRAVSTVENE NEGE,SKRB ZA ZDRAVJE VAROVANCEV,UVELJAVLJANJE PRAVIC IZ OBVEZNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA DO PATRONAŽNEGA VARSTVA
 • Rok hrambe (neobvezno): DO PRENEHANJA VELJAVNOSTI KONCESIJSKE POGODBE
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IMENA IN PRIIMKI VAROVANCEV IN DRUŽINSKIH ČLANOV,NASLOV,DATUM ROJSTVA,POKLIC,IZOBRAZBA,STATUS,ZDRAVSTVENO STANJE,SOCIALNO STANJE,NEGOVALNE DIAGNOZE IN INTERVENCIJE,KARTONI ZA SPECIFIČNE SKUPINE (DOJENČEK,NOSEČNICA,OTROČNICA,STAROSTNIK,KRONIČNI BOLNIK)
 • Uporabniki zbirke: PATRONAŽA IN ZDRAVSTVENA NEGA ANA JANC,ZZZS,ZBORNICA ZDRAVSTVENE NEGE SLOVENIJE,MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: FIZIČNO VAROVANJE PROSTORA,KI JE VES ČAS NEDOSTOPEN TRETJIM OSEBAM,OGNJEVARNA IN ZAKLENJENA KARTOTEČNA OMARA,Z GESLI ZAŠČITEN RAČUNALNIŠKI PROGRAM
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI SE POVEZUJEJO S PODATKI ZZZS V ZVEZI Z OBVEZNIMZDRAVSTVENIM ZAVAROVANJEM
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam