Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: GENIUS LOCI D.O.O.
Sedež ali naslov: DUNAJSKA CESTA 158
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 5499429000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Avtorski honorarji

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki opravljajo storitve na osnovi pogodbe o avtorskem delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodb o avtorskem delu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, davčna številka, telefonska številka, elektronski naslov, transakcijski račun pri banki.
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni pri GENIUS LOCI d.o.o., pooblaščeni računovodski servis, DURS.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahajajo osebni podatki so izven delovnega časa zaklenjeni in varovani s strani pooblaščenega podjetja za varovanje. Osebni podatki so arhivirani v registratorjih in shranjeni v omarah. Osebni podatki so shranjeni tudi v računalniškem sistemu.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca študentov in dijakov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študentje in dijaki, ki na osnovi napotnic opravljajo delo v družbi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za evidentiranje študentskega dela in izpolnjevanje pogodbenih in drugih obveznosti.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, davčna številka, telefonska številka, rojstni podatki.
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni v GENIUS LOCI d.o.o. in pooblaščeni računovodski servis.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahajajo osebni podatki so izven delovnega časa zaklenjeni in varovani s strani pooblaščenega podjetja za varovanje. Osebni podatki so arhivirani v registratorjih in shranjeni v omarah. Osebni podatki so shranjeni tudi v računalniškem arhivu.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam