Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): TATJANA ZORKO
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): CESTA V MESTNI LOG 55
Naziv ali firma: INTERNISTIČNO-KARDIOLOŠKA ORDINACIJA, DR. TATJANA ZORKO
Sedež ali naslov: CESTA V MESTNI LOG 55
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 1524496000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Ambulantni kartoni

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Odrasli pacienti napoteni s strani osebnih zdravnikov in klienti- samoplačniki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje evidence obiskov posameznega pacienta/klienta.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum rojstva, EMŠO, naslov bivališča, podatki o plačniku obveznega in prostovoljnega zavarovanja.
 • Uporabniki zbirke: Tatjana Zorko, dr. med., spec. internist.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Šifra in geslo na računalniku ter zaklenjena omara za ambulantne kartone.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ne.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam