Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): BORŠTNIKOVA 83
Naziv ali firma: ZOBOZDRAVSTVO TURK, ortodontska in zobozdravstvena ordinacija d.o.o.
Sedež ali naslov: BORŠTNIKOVA 83
Poštna številka: 2000
Kraj: MARIBOR
Matična številka: 1369113000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Zbirka zobozdravstvenih- specialističnih kartonov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pacienti poslani z napotnico s trajnim pooblastilom izbranega zobozdravnika, sprejeti v specialistično ortodontsko obravnavo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za evidentiranje opravljenih storitev in za sam potek obravnave. Za uveljavljanle pravic posameznika (ZZZS), na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime pacienta, rojstni datum, naslov prebivališča, številka in vrsta zdravstvenega zavarovanja ( ime firme zavarovanja razvidno le ob spremembah), telefonske številke pacientov, vrste predpisanih zdravil pacientom, vsi podatki, ki jih potrebujem za obravnavo ( anamnestični podatki, itd.).
 • Uporabniki zbirke: Specialist zobne in čeljustne ortopedije, zobna asistentka.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Kartoteke so v zaklenjenem prostoru, podatki v računalniškem programu Infonet Kranj so dostopni le specialistu in zobni asistentki ( uporaba gesel za dostop do programa in delo v samem organu ), hišo v kateri je ordinacija varuje PROTEKT- družba za varovanje premoženja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam