Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): MAJDA KOSTREVC
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): DOLGA RAKA 19, 8274 RAKA
Naziv ali firma: PATRONAŽA IN ZDRAVSTVENA NEGA KOSTREVC MAJDA DIPL.M.S.
Sedež ali naslov: DOLGA RAKA 19
Poštna številka: 8274
Kraj: RAKA
Matična številka: 2004607000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca varovancev/bolnikov patronažne zdravstvene nege (patronažni kartoni)

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: uporabniki storitev patronažne zdravstvene nege (bolniki/varovanci) na območju občine Krško
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje patronažnega varstva, kontinuiteta zdravstvene nege, skrb za zdravje varovancev, uveljavljanje pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja do patronažnega varstva
 • Rok hrambe (neobvezno): do prenehanja veljavnosti koncesijske pogodbe
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: imena in priimki bolnikov/varovancev in njihovih družinskih članov, naslov, datum rojstva, poklic, izobrazba, status, zdravstveno in socialno stanje, negovalne diagnoze in intervencije zdravstvene nege, kartoni za specifične skupine (dojenček, nosečnica, otročnica, kronični bolnik, starostnik)
 • Uporabniki zbirke: Kostrevc Majda, dipl.m.s.-Patronaža in zdravstvena nega, dolga Raka 19, 8274 Raka, ZZZS, Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije, Ministrstvo za zdravje
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Fizično varovan prostor, ki je nedostopen tretjim osebam, zaklenjena kartotečna omara, z gesli zaščiten računalniški program
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se povezujejo s podatki ZZZS v zvezi z obveznim zdravstvenim zavarovanjem
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam