Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: BAMA PODJETJE ZA ZBIRANJE, PREDELAVO IN PRODAJO SEKUNDARNIH SUROVIN IN DRUGIH MATERIALOV, D.O.O.
Sedež ali naslov: ŠMARSKA CESTA 005
Poštna številka: 1270
Kraj: LITIJA
Matična številka: 5546222000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Zbirka o zaposlenih delavcih.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodb o zaposlitvi.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, naslov, začasno prebivališče, EMŠO, davčna številka, številka tekočega računa, naziv banke, datum pričetka dela, delovno mesto, izobrazba, vrsta delovnega razmerja.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe ter drugi uporabniki v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l., št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v ustrezno zaščiteni omari, baza podatkov v računalniku ima kodiran pristop. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je izdalo podjetje.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o plačah.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obračun in izplačilo plač.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, naslov, začasno prebivališče, EMŠO, davčna številka, številka tekočega računa, naziv banke, datum pričetka dela, delovno mesto, izobrazba, vrsta delovnega razmerja.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe ter drugi uporabniki v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l., št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v ustrezno zaščiteni omari, baza podatkov v računalniku ima kodiran pristop. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je izdalo podjetje.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o kreditih.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodb o najemu kredita za zaposlene.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, naslov, začasno prebivališče, EMŠO, davčna številka, številka tekočega računa, naziv banke, datum pričetka dela, delovno mesto, izobrazba, vrsta delovnega razmerja.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe ter drugi uporabniki v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l., št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v ustrezno zaščiteni omari, baza podatkov v računalniku ima kodiran pristop. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je izdalo podjetje.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam