Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): DANICA LIPAR
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): ČRNEČA VAS 6, 8311 KOSTANJEVICA NA KRKI
Naziv ali firma: LIPAR DANICA-PATRONAŽA IN ZDRAVSTVENA NEGA
Sedež ali naslov: ČRNEČA VAS 6
Poštna številka: 8270
Kraj: KRŠKO
Matična številka: 2004593000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca varovancev/bolnikov patronažne zdravstvene nege (patronažni kartoni)

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: uporabniki storitev patronažne zdravstvene nege (bolniki/varovanci) na območju občin Krško in Kostanjevica na Krki
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje patronažnega varstva, kontinuiteta zdravstvene nege, skrb za zdravje varovancev, uveljavljanje pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja do patronažnega varstva
 • Rok hrambe (neobvezno): do prenehanja kocesijske pogodbe
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: priimki in imena bolnikov/varovancev in njihovih družinskih članov, naslov, datum rojstva, poklic, izobrazba, status, zdravstveno in socialno stanje, negovalne diagnoze in intervencije zdravstvene nege, kartoni za specifične skupine (dojenček, nosečnica, otročnica, kronični bolnik, starostnik)
 • Uporabniki zbirke: Lipar Danica, dipl.m.s.-Patronaža in zdravstvena nega, 8311 Kostanjevica na Krki, ZZZS, Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije, Ministrstvo za zdravje
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: fizično varovan prostor, ki je ves čas nedostopen tretjim osebam, zaklenjena kartotečna omara, z gesli zaščiten računalniški program
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se povezujejo s podatki ZZZS v zvezi z obveznim zdravstvenim zavarovanjem
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam