Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: PILASTER-I, D.O.O.
Sedež ali naslov: ŽIROVNICA 107
Poštna številka: 4274
Kraj: ŽIROVNICA
Matična številka: 1324233000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. MATIČNI PODATKI DELAVCEV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI DELAVCI
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - sklenitev delovnega razmerja - izstavljanje pogodb o zaposlitvi, prenehanja veljavnosti pogodb o zaposlitvi - za sprotno obdelavo podatkov oziroma sprememb - razni izpisi podatkov - evidenčni kartoni
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, EMŠO, rojstni datum, starost, spol, kraj rojstva, država rojstva, državljanstvo, zakonski stan, ulica, kraj, pošta, domicilna občina, država, pridobitev šolske izobrazbe, stopnja izobrazbe, šolska izobrazba, stopnja šolske izobrazbe, stopnja strokovne izobrazbe, poklicna in strokovna izobrazba, datum pridobitve poklica, davčni urad, davčna številka, številka telefona, rojstno ime in priimek očeta, elektronski naslov, znanje tujih jezikov, številka delovne knjižice, številka osebne izkaznice, številka potnega lista, številka zdravstvene izkaznice, številka transakcijskega računa, naziv banke, ime in priimek –EMŠO - - razmerje družinskih članov, datum zaposlitve, status delavca, pogodba, konkurenčna klavzula, občina firme, delovno mesto, tarifni in izhodiščni ter končni plačilni razred, tip delovnega razmerja, delovni čas, delovne izmene, število ur na teden, odpovedni rok, način prekinitve delovnega razmerja, oddaljenost od kraja zaposlitve, način prihoda na delo, druga zaposlitev, firma, druga dejavnost, dopust, delovna doba, prostovoljno/dodatno, in nezgodno/pokojninsko zavarovanje, invalidnost, socialni status, kategorija invalidnostim vzrok in vrsta invalidnosti, tip invalidnosti, datum ponovne ocenitve invalidnosti, ocena zmožnosti za delo, ostali podatki
 • Uporabniki zbirke: RAČUNOVODJA - KADROVSKA EVIDENCA IN OBRAČUN PLAČ POSLOVNI SEKRETAR STROKOVNI SODELAVEC ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - v računalniku – pod geslom - v papirni obliki – v ognjevarnih omarah
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. PLAČA ZAPOSLENIH DELAVCEV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI DELAVCI
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač in nadomestila plač - za sprotno obdelavo podatkov oziroma sprememb - razni izpisi podatkov
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - podatki o delovnem času - osebni podatki (ime in priimek, EMŠO, rojstni datum, starost, spol, ulica bivališča, kraj, pošta, domicilna občina, občina firme, davčni urad, davčna številka, pogodba, zaposlen od –do, olajšave, status delavca, stopnja izobrazbe/pravna, stopnja šolske izobrazbe, stopnja strokovne usposobljenosti, stopnja strokovne izobrazbe, število ur tedensko/delo, dopust, delovna doba, začasno prebivališče, zavarovanje, način nakazila plače, številka transakcijskega računa, banka) - podatki o plačah (postavka, ure, bruto, neto, regres, STM, opis, dodatki/regres za prehrano, prevoz na delo, dnevnice, kilometrina, cestnina, parkirnina, odtegljaji/preživnina, krediti, zavarovalne premije, sodne izvršbe, članarina sindikat in pol. strankam)
 • Uporabniki zbirke: - računovodja – kadrovska evidenca in obračun plač
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - v računalniku – pod geslom - v papirni obliki – v ognjevarnih omarah
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. POŠKODBE PRI DELU

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - zaposleni delavci, ki so se poškodovali pri delu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - urejanje pravic in obveznosti delavcev, ki izhajajo iz poškodb pri delu - za sprotno obdelavo podatkov oziroma sprememb - razni izpisi podatkov
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebni podatki - podatki o poškodovanem delavcu - podatki o poškodbi pri delu
 • Uporabniki zbirke: - knjigovodja - strokovni sodelavec za varnost in zdravje pri delu
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - v papirni obliki v omarah
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. UŽIVALCI PRAVIC IZ INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - zaposleni delavci, ki so uživalci pravic iz invalidskega zavarovanja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - urejanje pravic in obveznosti delavcev, ki izhajajo iz invalidskega zavarovanja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - podatki o zavarovancu, kategorija invalidnosti, vzrok, vrsta in tip invalidnosti, datum nastopa invalidnosti, datum ponovne ocenitve invalidnosti, ocena zmožnosti za delo, nega prizadetih, stopnja telesne okvare
 • Uporabniki zbirke: - računovodja
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - v osebni mapi v ognjevarni omari v pisarni obračuna plač
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. ŠTIPENDISTI

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - dijaki in študentje
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - urejanje pravic in obveznosti iz naslova štipendiranja dijakov in študentov
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, datum rojstva, kraj rojstva, stalno in začasno prebivališče, državljanstvo - kraj šolanja, poklic za katerega se izobražuje, končana šola - številka telefona, elektronski naslov, številka osebnega računa, naziv banke
 • Uporabniki zbirke: - knjigovodja
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - v omari v tajništvu
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. VAJENCI, DIJAKI IN ŠTUDENTJE

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - dijaki in študentje
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - urejanje pravic in obveznosti iz naslova opravljanja praktičnega dela
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, datum rojstva, kraj rojstva, stalno in začasno prebivališče, državljanstvo - kraj šolanja, poklic za katerega se izobražuje, končana šola - številka telefona, elektronski naslov, številka osebnega računa, naziv banke
 • Uporabniki zbirke: - računovodja
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - v ognjevarni omari v pisarni obračuna plač
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. AVTORSKO DELO

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - avtor
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - urejanje pravic in obveznosti iz naslova avtorskega dela
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, davčna številka, naslov, zaposlen/status, upravna enota, številka osebnega računa, naziv banke
 • Uporabniki zbirke: - knjigovodja
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - v omari v tajništvu
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam