Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): ANTON ČADEŽ
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): VISOKO 7G
Naziv ali firma: MESARSTVO ANTON ČADEŽ S.P.
Sedež ali naslov: VISOKO 7G
Poštna številka: 4212
Kraj: VISOKO
Matična številka: 1412213000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v podjetju
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodb o zaposlitvi in s tem v vezi pravice in obveznosti iz delovnega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, stalno in začasno bivališče, EMŠO, davčna številka, kraj rojstva, državljanstvo, poklic, izobrazba, kraj dela, delovno mesto, status invalidne osebe
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci v podjetju, ZZZS, ZPIZ in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hraniho v osebni mapi v zakljenjeni omari v računovodstvu na sedežu podjetja. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je kodiran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, ki vodijo kadrovsko evidenco.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Se ne povezujejo.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni takšnega zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o plači zaposlenih delavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestil plač
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek,stroškovno mesto, državljanstvo,DŠ, EMŠO, število ur dela, ure dopusta, ure boleznine, ure porodniškega dopusta in skrajšanega delovnega časa, prazniki, skupno število ur, regres, jubilejna nagrada, odpravnina, solidarnostna pomoč, zavarovalna doba, dodatek na delo, znesek btto plače, pripevki, osnova za prispevke, zneski za dohodnino, neto plača, krediti in odtegljaji, znesek izplačila plače, banka za nakazilo
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci, ZZZS, ZPIZ in drugi uporabniki v skladu z zakonom
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v računalniku in so kodirani ter dostopni samo pooblaščenim delavcem.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): se ne povezujejo
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam