Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: VENO D.O.O.
Sedež ali naslov: Ane Galetove 6
Poštna številka: 1290
Kraj: Grosuplje
Matična številka: 5415713000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodb o zaposlitvi in izplačila plač.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv osebnih podatkov je; ime in priimek, naslov, davčna številka, št. transakcijskega računa.
 • Uporabniki zbirke: Naziv podatka; Zavod za zdravstveno zavarovanje, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Davčna uprava RS.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki so vnešeni v računalniške evidence, v programih potrebnih za obračun in izplačila plač, dostop do programov je zaščiten z geslom. Podatki so tudi v papirni obliki ( arhivski obračuni plač, plačilne liste, pogodbe o zaposlitvi ) pa so zaklenjeni v pisarniških omarah. Delovni prostor v katerih se osebni podatki nahajajo, so izven delovnega časa zaklenjeni.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o kupcih in dobaviteljih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci in dobavitelji.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Neposredno trženje.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka; firma, naslov, matična številka, davčna številka, tel/fax, transakcijski račun.
 • Uporabniki zbirke: Veno d.o.o. Ane galetove 6, 1290 Grosuplje
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: V družbi se osebni podatki varujejo v skladu z določili Pravilnika o vodenju in varovanju osebnih podatkov. Podatki se vodijo računalniško, fizično so varovani v zaklenjeni pisarni.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Veno d.o.o. Ane Galetove 6 1290 Grosuplje 5415713
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o najemu poslovnega prostora

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Najemnik poslovnega prostora.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Neposredno trženje.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Nazuiv firme, naslov, matična številka, davčna številka, tel/ fax, transakcijski račun.
 • Uporabniki zbirke: Veno d.o.o. Ane Galetove 6, 1290 Grosuplje
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: V družbi se osebni podatki varujejo v skladu z določili Pravilnika o vodenju in varovanju osebnih podatkov. Podatki se vodijo računalniško, fizično so varovani v zaklenjeni pisarni.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Veno d.o.o. Ane Galetove 6, 1290 Grosuplje
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam