Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ERLANG, PODJETJE ZA RAČUNALNIŠTVO, STORITVE IN IZOBRAŽE- VANJE, D.O.O., KRANJ
Sedež ali naslov: CESTA TALCEV 059
Poštna številka: 4000
Kraj: KRANJ
Matična številka: 5668522000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Avtorske pogodbe

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni v podjetju
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje avtorskih pogodb
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: priimek, ime, EMŠO, davčna številka, naslov
 • Uporabniki zbirke: Davčna uprava
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: prostori, v katerih se nahaja zbirka, so dostopni le vodstvu podjetja
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): se ne povezuje
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: -
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. študentske napotnice

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: dijaki in študentje
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje študentskega dela
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: priimek, ime, naslov, EMŠO
 • Uporabniki zbirke: študentski servisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: prostori, v katerih se nahaja zbirka, so dostopni le vodtvu podjetja
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): se ne povezujejo
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: -
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam