Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: PULSUS D.O.O.
Sedež ali naslov: Preglov trg 10
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 2171635000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca študentskih napotnic

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci napoteni s strani študentskega servisa
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje študentskega dela
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Študentska napotnica: Ime in priimek študenta/dijaka; naslov; rojstni datum; št. osebnega dokumenta; davčna številka
 • Uporabniki zbirke: DURS, Dunajska 22, 1000 Ljubljana
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Napotnice so shranjene v prostorih računovodskega servisa
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): se ns povezuje z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o zaposlenih delavci

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje pogodb o zaposlitvi
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, davčna številka, EMŠO, kraj rojstva, poklic, izobrazba, zdravstveno stanje
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje, ZPIZ, DURS, Delovni inšpektorat Slovenije
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo; zbirka se hrani v ognjevarni omari v prostorih pooblaščenega računovodskega servisa.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ne povezujejo
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam