Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: FAVN D.O.O.
Sedež ali naslov: PLETERŠNIKOVA 28
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 5428637000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o študentih za občasna dela

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študenti ki opravljajo občasna dela
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje občasnih del študentov, posredovanje študentskemu serivsu
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime,priimek,naslov pbivališča,izobrazba,podatki o številu opravljenih ur, vrednost urne postavke.
 • Uporabniki zbirke: Študentski servis
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori kjer se hrani evidence so izven delovnega časa zakljenjeni
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o skleniteljih pogodb o delu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Sklenitelji pogodb o delu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek, ime, datum rojstva, davčna številka, naslov bivališča, občina, številka osebnega računa, strokovna izobrazba,vrsta pogodbe, opravljeno delo, razlog za delo,višina honorarja.
 • Uporabniki zbirke: Podjetje Favn, Davčna uprava RS,zunanje računovodstvo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se hranijo evidence se izven delovnega časa zaklepajo
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam