Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: KURATOR ZAVAROVALNO ZASTOPNIŠKA DRUŽBA D.O.O.
Sedež ali naslov: STUDENEC 17
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 2153874000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. STRANKE ZA NEPOSREDNO TRŽENJE

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: IMETNIKI JAVNO OBJAVLJENE TELEFONSKE ŠTEVILKE V TELEFONSKEM IMENIKU SLOVENIJE, IMETNIKI NEMATERIALIZIRANIH VREDNOSTNIH PAPIRJEV
 • Namen obdelave osebnih podatkov: ISKANJE POTENCIALNIH STRANK ZA FINANČNO SVETOVANJE
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): NI OMEJITEV PRAVIC POSAMEZNIKAIZ 30. IN 32. ČLENA ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME, PRIIMEK, NASLOV, VRSTA IN ŠTEVILO DELNIC, DEJAVNOST, TELEFONSKA ŠTEVILKA, NASLOV ELEKTRONSKE POŠTE, ZAPOSLITEV, LETO ROJSTVA
 • Uporabniki zbirke: TELEFONISTI IN SVETOVALCI
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: PROSTORI V KATERIH SE NAHAJA ZBIRKA OSEBNIH PODATKOV SO IZVEN DELOVNEGA ČASA ZAKLENJENI, ZBIRKA SE VODI RAČUNALNIŠKO, RAČUNALNIKI SO ZAŠČITENI Z GESLOM
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI IZ ZBIRKE SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI TER JAVNIMI KNJIGAMI
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. STRANKE, KI PREKO NAS SKLEPAJO RAZLIČNE FINANČNE PRODUKTE

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: STRANKE KI SE POSLUŽUJEJO NAŠIH STORITEV
 • Namen obdelave osebnih podatkov: VODENJE EVIDENCE SKLENJENIH POSLOV ZA PODALJŠEVANJE ALI SPREMINJANJE POGODB IN OBVEŠČANJE O NOVOSTIH
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME, PRIIMEK, NASLOV, VRSTA, ŠTEVILKA, VELJAVNOST IN IZDAJATELJ OSEBNEGA DOKUMENTA , DAVČNA ŠTEVILKA, EMŠO, MATIČNA ŠTEVILKA PODJETJA, TELEFONSKA ŠTEVILKA, ELEKTRONSKI NASLOV, ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA IN BANKA PRI KATERI JE ODPRT, ŠTEVILKA KARTICE ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA IN OSTALI PODATKI POVEZANI Z OPRAVLJANJEM ZAVAROVALNIŠKIH, BANČNIH IN INVESTICIJSKIH POSLOV
 • Uporabniki zbirke: ZAPOSLENI V PODJETJU
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: V PROSTORIH KI SO IZVEN DELOVNEGA ČASA ZAKLENJENI, V RAČUNALNIKIH ZAVAROVANIH Z GESLI IN V OGNJEVARNI IN ZAKLENJENI KOVINSKI OMARI
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): PODATKI SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI TER JAVNIMI KNJIGAMI
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam