Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Fizična oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): PATRONAŽA IN ZDRAVSTVENA NEGA NA DOMU ANTONIJA TOPLAK, DIPL.MS
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Patronaža in ZN na domu- Tepanjski vrh 4/b, 3210 Slov. Konjice
Naziv ali firma: PATRONAŽA IN ZDRAVSTVENA NEGA NA DOMU ANTONIJA TOPLAK, DIPL.MS
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 3210
Kraj: Slov. Konjice
Matična številka:
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca varovancev-bolnikov patronažne zdravstvene nege ( patronažni kartoni )

 • Pravna podlaga (neobvezno): NEOBVEZNO
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki storitev patronažne zdravstvene nege ( bolniki- varovanci) na območju občine Slov. Konjice.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Ivajanje patronažnega varstva, kontinuiteta zdravstvene nege, skrb za zdravje varovancev, uveljavljanje pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja do patronažnega zdravstvenega varstva.
 • Rok hrambe (neobvezno): Do prenehanja veljavnosti koncesijske pogodbe.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Imena in priimki varovancev in družinskih članov, naslovi, datumi rojstev, poklici, izobrazbe, statusi, zdravstveno stanje, socialno stanje, negovalne diagnoze in intervencije, kartoni za specifične skupine ( dojenčki, nosečnici, otročnice, starostniki, kronični bolniki ).
 • Uporabniki zbirke: Antonija Toplak-Patronaža in zdravstvena nega na domu, ZZZS, Ministrstvo za zdravje, IVZ, Zbornica zdravstvene nege.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Fizično varovanje prostora, ki je ves čas nedostopen tretjim osebam, ognjevarna in zaklenjena kartotečna omara, ter z gesli zaščiten računalniški program.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se povezujejo s podatki ZZZS-ja v zvezi z obveznim zdravstvenim zavarovanjem.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam