Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: MERŠOL DENTALNI STUDIO D.O.O.
Sedež ali naslov: Trg 27
Poštna številka: 8216
Kraj: Mirna Peč
Matična številka: 1997378000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Osebni kartoni pacientov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pacienti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki posameznikov iz te evidence se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in posredujejo za potrebe poslovanja družbe in sicer zaradi izvajanja zdravstvene dejavnosti v skladu s koncesijo, za namene fakturiranja in ponovnega kontaktiranja pacientov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, EMŠO in rojstni datum, številka zdravstvenega zavarovanja in podatek o dodatnemu zavarovanju, telefonska št. ali gsm. št, zobni status, podatki o zdravljenjih, prihodih in naročenih terminih, načrt protetične rehabilitacije, cena storitev, podatek o izdanih napotnicah in potrdilih.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, ZZZS in druge zavarovalnice, pri katerih imajo pacienti sklenjeno dodatno zdravstveno zavarovanje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, ki je vezana na zbirko osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepa, zaklepa se tudi v času, ko v prostoru ni zaposlenega delavca. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Zbirka pa je sestavljena iz osebnega kartona, ki pa ima včasih tudi priloge. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku in zakonih
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Čakalna knjiga

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Naročeni pacienti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki posameznikov iz te evidence se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in posredujejo za potrebe poslovanja družbe in sicer zaradi izvajanja zdravstvene dejavnosti v skladu s koncesijo. Vodi se na podlagi izrecne zahteve ZZZS.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, rojstni podatki (kraj in datum), prebivališče, številka ZZZS kartice oz zdravstvenega zavarovanja, zaporedna številka vpisa in datum vpisa, vrsta storitve za katero je vpisan v čak. knjigo, datum končanja storitve oz datum izvedbe in opombe.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, ZZZS.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, ki je vezana na zbirko osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepa, zaklepa se tudi v času, ko v prostoru ni zaposlenega delavca. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci in na podlagi izrecne zahteve tudi ZZZS. Čakalna knjiga se vodi ročno v zvezku trdih platnic, od 1.1.2007 pa se bo vodila elektronsko in bo varovana s sistemom gesel in požarnim zidom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Naročilna knjiga

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Naročeni pacienti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki posameznikov iz te evidence se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in posredujejo za potrebe nemotenega poslovanja družbe in sicer zaradi izvajanja zdravstvene dejavnosti v skladu s koncesijo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naročeni datum in razlog, podatek, če pacient ni prišel na dogovorjen datum
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni v družbi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki iz te zbirke se vodijo v obliki knjige in pomožnega seznama, ki je vložen v knjigo. Prostor v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, ki je vezana na zbirko osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepa, zaklepa se tudi v času, ko v prostoru ni zaposlenega delavca. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca pacientov v času dežurstva

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pacienti, ki so poiskali zobozdravstveno pomoč v času dežurstva.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki posameznikov iz te evidence se zbirajo, obdelujejo izključno za potrebe poslovanja družbe in za primere morebitnih sporov s pacienti iz naslova opravljanja zobozdravstvene dejavnosti v času dežurstva.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, matični indeks, vrsto posega in diagnoza.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki iz te zbirke se vodijo v obliki malega zvezka, ki je izven delovnega časa hranjen v zaklenjenem predalu. Prostor v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, ki je vezana na zbirko osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepa, zaklepa se tudi v času, ko v prostoru ni zaposlenega delavca. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam