Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: CONDOR, D.O.O., LJUBLJANA
Sedež ali naslov: LAMUTOVA ULICA 16
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 5833698000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, pogodbeni delavci, študentje, štipendisti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: priimek in ime, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj rojstva, državljanstvo, poklic, izobrazba, delovne naloge, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delavnik, datum in opis pogodbenega razmerja ali spremembe, datum prve zaposlitve, delovna doba, datum sklenitve delovnega razmerja, skupna delovna doba, način in datum preneganja del. razmerja, ime zavarovanca, datum rojstva, razmerje, EMŠO, vzdrževani družinski člani, izdaja delovne knjižice, banka in št. transakcijskega računa, prevoz na delo, datum vrsta in opis izobraževanja
 • Uporabniki zbirke: Direktor družbe, pooblaščeni delavci družbe Condor, d.o.o., Ljubljana ter drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Ur.I. RS 86/04),
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v zaklenjeni omari na sedežu družbe. Vstop v računalniško bazo kjer se hanijo podatki je kodiran. Vpogled v bazo imajo le pooblaščeni delavci, ki vodijo kadrovske evidence.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o plači zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestil plač.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: - osebni podatki: ime in priimek, EMŠO, davčna številka, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni dnevi, zavarovalna doba, dejavnost delodajalca (šifra) - podatki o delovnem času: nedoločen čas, skupaj opravljene ure (dejanske ure) -plače v breme delodajalca: ure letnega dopusta, ure počitka ob praznikih, ure odsotnosti, -podatki o plačah: izplačane plače za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, neto plače v breme delodajalca, prejemki delavca, regres
 • Uporabniki zbirke: Direktor družbe, pooblaščeni delavci družbe Codnor, d.o.o., Ljubljana, drugi uporabniki v skadu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Ur. l. RS št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjenih omarah na sedežu družbe, kodiran dostop v bazo podatkov v računalnku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki niso povezani z evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam