Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): SIMON ČERNUTA
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): KOT 103
Naziv ali firma: RAČUNALNIŠTVO PAJS SIMON ČERNUTA S.P.
Sedež ali naslov: KOT 103
Poštna številka: 5230 BOVEC
Kraj: BOVEC
Matična številka: 3002268000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA KUPCEV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: POGODBENO RAZMERJE IN OSEBNA PRIVOLITEV POSAMEZNIKA.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: ZA STATISTIČNE OBDELAVE, SEGMENTACIJO KUPCEV, OBDELAVE, IZPOLNJEVANJE POGODBENIH OBVEZNOSTI, OBVEŠČANJE KUPCEV O MOREBITNIH NAPAKAH NA IZDELKIH, POŠILJANJE PONUDB IN REKLAMNEGA GRADIVA.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: KUPCI IN PREJEMNIKI BLAGA ALI STORITVE PODJETJA RAČUNALNIŠTVO PAJS.
 • Uporabniki zbirke: RAČUNOVODSKI SERVIS, DAVČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE IN POOBLAŠČENI DELAVCI. NA PODLAGI IZRECNE ZAHTEVE PA LAHKO TUDI DRUGI UPORABNIKI, KI IMAJO ZA PRIDOBIVANJE OSEBNIH PODATKOV PODLAGO V ZAKONU, OSEBNI PRIVOLITVI POSAMEZNIKA ALI POGODBENEM RAZMERJU.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: ZBIRKA OSEBNIH PODATKOV SE HRANI V RAČUNOVODSKEM SERVISU (STAREJŠI OD DVEH LET PA NA SEDEŽU PODJETJA). PROSTORI V KATERIH SE HRANIJO NOSILCI OSEBNIH PODATKOV TER RAČUNALNIŠKA OPREMA, KI SLUŽI ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV SE IZVEN DELOVNEGA ČASA ZAKLEPAJO. ZBIRKA OSEBNIH PODATKOV, KI SE NAHAJA NA RAČUNALNIŠKEM SISTEMU JE VAROVANA S SISTEMOM GESEL ZA AVTORIZACIJO IN IDENTIFIKACIJO UPORABNIKOV PROGRANOV IN PODATKOV.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI TER JAVNIMI KNJIGAMI.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI ZASTOPNIKA.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam