Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Ni navedeno
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Šmarje pri Jelšah 133
Naziv ali firma: Občina Šmarje pri Jelšah, Sekretariat za obrambo
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 3240
Kraj: Šmarje pri Jelšah
Matična številka: 5024528000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Vojaška evidenca materialnih sredstev iz popisa

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Upravljalci, uporabniki, lastniki materialnih sredstev iz popisa
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: EMŠO, osebno ime, priimek, rojstni podatki, naslov oz. nastanitev, telefonska številka doma in v službi; podatki o materialnih sredstvih iz popisa
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Vojaška evidenca o vojaških obveznikih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Državljani RS od 17. do dopolnjenega 50. oz 60. leta starosti
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: EMŠO, priimek, osebno ime in ime enega od staršev, kraj in občina ter republika oz. država rojstva, državljanstvo, podatki o stalni oz. začasni nastanitvi, poklicu in šolski izobrazbi, zaposlitvi, naslovu staršev oz. skrbnika, naboru, služenju vojaškega roka, služenju v rezervni sestavi, vojaških šolah in tečajih, napredovanju in povišanju, izgubi čina ali razreda, odlikovanjih, bivanju v tujini nad 3 mesece, oceni v vojaški službi, podatki iz kazenske evidence, podatki o posebnih znanjih in veščinah, ter zdravstveni sposobnosti za vojaško službo in za določitev dolžnosti v oboroženih silah
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam