Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: PLANINSKO DRUŠTVO KOBARID
Sedež ali naslov: STRESOVA 2C
Poštna številka: 5222 KOBARID
Kraj: KOBARID
Matična številka: 5202795000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA DOBAVITELJEV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: POGODBENO RAZMERJE ALI OSEBNA PRIVOLITEV POSAMEZNIKA.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: ZA STATISTIČNE OBDELAVE, IZPOLNJEVANJE POGODBENIH OBVEZNOSTI, KUPOVANJE BLAGA IN NAROČANJE STORITEV.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: DOBAVITELJI BLAGA IN STORITEV.
 • Uporabniki zbirke: RAČUNOVODSKI SERVIS, DAVČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE IN POOBLAŠČENI DELAVCI PODJETJA. NA PODLAGI IZRECNE ZAHTEVE PA LAHKO TUDI DRUGI UPORABNIKI, KI IMAJO ZA PRIDOBIVANJE OSEBNIH PODATKOV PODLAGO V ZAKONU, OSEBNI PRIVOLITVI POSAMEZNIKI ALI POGODBENEM RAZMERJU.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: OSEBNI PODATKI SE HRANIJO V RAČUNOVODSKEM SERVISU (STAREJŠI OD DVEH LET PA NA SEDEŽU DRUŠTVA). PROSTORI V KATERIH SE HRANIJO NOSILCI OSEBNIH PODATKOV TER RAČUNALNIŠKA OPREMA, KI SLUŽI ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV SE IZVEN DELOVNEGA ČASA ZAKLEPAJO. ZBIRKA OSEBNIH PODATKOV, KI SE NAHAJAJO NA RAČUNALNIŠKEM SISTEMU JE VAROVANA S SISTEMOM GESEL ZA AVTORIZACIJO IN IDENTIFIKACIJO UPORABNIKOV PROGRAMOV IN PODATKOV.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI TER JAVNIMI KNJIGAMI.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI ZASTOPNIKA.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA KUPCEV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: POGODBENO RAZMERJE IN OSEBNA PRIVOLITEV POSAMEZNIKA.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: ZA STATISTIČNE OBDELAVE, SEGMENTACIJO KUPCEV, OBDELAVE, IZPOLNJEVANJE POGODBENIH OBVEZNOSTI, OBVEŠČANJE KUPCEV O NOVOSTIH, POŠILJANJE PONUDB, REKLAMNEGA GRADIVA.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: KUPCI IN PREJEMNIKI BLAGA ALI STORITVE DRUŠTVA.
 • Uporabniki zbirke: RAČUNOVODSKI SERVIS, DAVČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE IN POOBLAŠČENI DELAVCI. NA PODLAGI IZRECNE ZAHTEVE PA LAHKO TUDI DRUGI UPORABNIKI, KI IMAJO ZA PRIDOBIVANJE OSEBNIH PODATKOV PODLAGO V ZAKONU, OSEBNI PRIVOLITVI POSAMEZNIKA ALI POGODBENEM RAZMERJU.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: OSEBNI PODATKI SE HRANIJO V RAČUNOVODSKEM SERVISU (STAREJŠI OD DVEH LET PA NA SEDEŽU DRUŠTVA). PROSTORI V KATERIH SE HRANIJO NOSILCI OSEBNIH PODATKOV TER RAČUNALNIŠKA OPREMA, KI SLUŽI ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV SE IZVEN DELOVNEGA ČASA ZAKLEPAJO. ZBIRKA OSEBNIH PODATKOV, KI SE NAHAJA NA RAČUNALNIŠKEM SISTEMU JE VAROVANA S SISTEMOM GESEL ZA AVTORIZACIJO IN IDENTIFIKACIJO UPORABNIKOV PROGRANOV IN PODATKOV.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI TER JAVNIMI KNJIGAMI.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI ZASTOPNIKA.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA PREJETIH DONACIJ

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: FIZIČNE OSEBE, KI DRUŠTVU POSREDUJEJO DONACIJE.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: KNJIŽENJE PREJETIH DONACIJ PO PLAČNIKIH.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK, NASLOV, ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA.
 • Uporabniki zbirke: RAČUNOVODSKI SERVIS, KI VODI POSLOVNE KNJIGE DRUŠTVA IN PREDSEDNIK DRUŠTVA.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: OSEBNI PODATKI SE HRANIJO V RAČUNOVODSKEM SERVISU (STAREJŠI OD DVEH LET PA NA SEDEŽU DRUŠTVA). PROSTORI V KATERIH SE HRANIJO NOSILCI OSEBNIH PODATKOV TER RAČUNALNIŠKA OPREMA, KI SLUŽI ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV SE IZVEN DELOVNEGA ČASA ZAKLEPAJO. ZBIRKA OSEBNIH PODATKOV, KI SE NAHAJA NA RAČUNALNIŠKEM SISTEMU JE VAROVANA S SISTEMOM GESEL ZA AVTORIZACIJO IN IDENTIFIKACIJO UPORABNIKOV PROGRANOV IN PODATKOV.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI TER JAVNIMI KNJIGAMI.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI ZASTOPNIKA.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA OBISKOVALCEV IN EVIDENCA NOČITEV V PLANINSKI KOČI

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: OBISKOVALCI PLANINSKE KOČE.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: EVIDENCA NOČITEV IN ŠTEVILO OBISKOVALCEV.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK, NASLOV BIVALIŠČA.
 • Uporabniki zbirke: RAČUNOVODSKI SERVIS, POOBLAŠČENE OSEBE DRUŠTVA.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: OSEBNI PODATKI SE HRANIJO V OMENJENI PLANINSKI KOČI. PROSTORI V KATERIH SE HRANIJO NOSILCI OSEBNIH PODATKOV, KI SLUŽI ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV SE IZVEN DELOVNEGA ČASA ZAKLEPAJO.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI TER JAVNIMI KNJIGAMI.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI ZASTOPNIKA.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam