Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Ni navedeno
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Kopitarjeva 2 in 4
Naziv ali firma: Dnevnik, Časopisna družba d.d.
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 5049334
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca naročnikov edicij Dnevnika, d.d.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Naročniki edicij Dnevnika, d.d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Povečevanje lojalnosti naročnikov, izvajanje tržnih in poslovnih analiz namenjenih izboljšanju ponudbe, izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic iz naročniškega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno): 3 leta po prenehanju naročniškega razmerja.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, naslov, datum rojstva, EMŠO, davčna številka, spol, telefon, elektronska pošta, zaposlitev, status naročnika, da/ne davčni zavezanec, matična številka za pravne osebe, SKIS za pravne osebe, dohodek, datum začetka prejemanja revije, transakcijski račun in banka, številka plačilne kartice, način pridobitve naročila in naročnika, da/ne propagandni material, datum vnosa, datum spremembe, znesek naročil in dolga, zgodovina naročil.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci v oddelku trženja edicij in oddelku za razvoj in raziskave, - pooblaščeni delavci v informacijskem-tehnološkem oddelku, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Fizično varovanje dostopa do poslovnega prostora, v katerem se nahaja arhiv, varovanje sistemske programske opreme (fire wall), varovanje aplikativne programske opreme z osebnimi gesli, postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o določanju zaupnih podatkov in o varovanju zaupnih in osebnih podatkov ter o varovanju dokumentiranega gradiva.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca naročnikov malih oglasov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Naročniki malih oglasov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Preverjanje pristnosti naročnika.
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, naslov, datum rojstva, potrdilo o registraciji za pravne osebe.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci v oddelku Obveščevalec, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Fizično varovanje dostopa do poslovnega prostora, v katerem se nahaja arhiv, varovanje sistemske programske opreme (fire wall), varovanje aplikativne programske opreme z osebnimi gesli, postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o določanju zaupnih podatkov in o varovanju zaupnih in osebnih podatkov ter o varovanju dokumentiranega gradiva.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Kadrovska evidenca Dnevnika, d.d.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela, Zakon o delovnih razmerjih in privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni, bivši zaposleni, upokojeni delavci Dnevnika, d.d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidenca zaposlenih.
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, EMŠO, državljanstvo, kraj in država rojstva, družinski status, število otrok, starost, delovna doba v družbi, skupna delovna doba, datum nastopa dela, prenehanje, upokojitve, izobrazba, funkcionalna znanja, delovno mesto, PZZ, davčna številka, stalno in začasno prebivališče, delovni čas (ur tedensko), oblika delovnega razmerja (za določen ali nedoločen čas), invalid, ime drugega delodajalca, pri katerem je delavec zaposlen, razlog za prenehanje delovnega razmerja, disciplinski ukrepi, leto rojstva otrok, poškodbe pri delu, delovne naloge, porodniška, predhodne zaposlitve, podatki za obračun plač, letni dopust, šolanje ob delu, zaščitna delovna sredstva, zgodovina sprememb prerazporeditev delavca, podatki za zdravstveno in pokojninsko zavarovanje.
 • Uporabniki zbirke: - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - Pooblaščeni delavci upravljalca, - Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Fizično varovanje dostopa do poslovnega prostora, v katerem se nahaja arhiv, varovanje sistemske programske opreme (fire wall), varovanje aplikativne programske opreme z osebnimi gesli, postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o določanju zaupnih podatkov in o varovanju zaupnih in osebnih podatkov ter o varovanju dokumentiranega gradiva.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca avtorskih pogodb

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela, Zakon o avtorski in sorodnih pravicah in privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pogodbeni sodelavci Dnevnika, d.d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidenca avtorskih honorarjev.
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, naslov, EMŠO, davčna številka, datum sklenitve pogodbe, številka transakcijskega računa, davčna izpostava, višina izplačila.
 • Uporabniki zbirke: - Zavod za zaposlovanje R Slovenije, - Pooblaščeni delavci upravljalca, - Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Fizično varovanje dostopa do poslovnega prostora, v katerem se nahaja arhiv, varovanje sistemske programske opreme (fire wall), varovanje aplikativne programske opreme z osebnimi gesli, postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o določanju zaupnih podatkov in o varovanju zaupnih in osebnih podatkov ter o varovanju dokumentiranega gradiva.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca osebnih prejemkov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela, Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o gospodarskih družbah, Zakon o avtorski in sorodnih pravicah, Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju in privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni, pisci člankov edicij Dnevnika, d.d., člani nadzornega sveta, člani sveta delavcev, delničarji.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obračun in izplačilo osebnih prejemkov, avtorskih honorarjev, sejnin, izplačilo dividend.
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, naslov, telefon, EMŠO, davčna številka, državljanstvo, številka TRR, delovna doba, število vzdrževanih članov, izobrazba, vrsta zaposlitve, občina, davčna izpostava, datum nastopa dela, članarine.
 • Uporabniki zbirke: - delavci zaposleni na osebnih prejemkih v računovodstvu, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Fizično varovanje dostopa do poslovnega prostora, v katerem se nahaja arhiv, varovanje sistemske programske opreme (fire wall), varovanje aplikativne programske opreme z osebnimi gesli, postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o določanju zaupnih podatkov in o varovanju zaupnih in osebnih podatkov ter o varovanju dokumentiranega gradiva.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca zunanjih sodelavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela, Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o gospodarskih družbah, Zakon o avtorski in sorodnih pravicah in privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Raznašalci edicij Dnevnika, d.d., študentje, honorarni sodelavci družbe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obračun in izplačilo dela, določanje raznosnega rajona.
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, naslov, telefon, EMŠO, davčna številka, telefon, da/ne zavezanec za DDV, številka TRR in naziv banke, raznosni rajon, datum sklenjene pogodbe z družbo.
 • Uporabniki zbirke: - delavci zaposleni na osebnih prejemkih v računovodstvu, - tajništva oddelkov, - pooblaščeni delavci v oddelku Trženje edicij, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Fizično varovanje dostopa do poslovnega prostora, v katerem se nahaja arhiv, varovanje sistemske programske opreme (fire wall), varovanje aplikativne programske opreme z osebnimi gesli, postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o določanju zaupnih podatkov in o varovanju zaupnih in osebnih podatkov ter o varovanju dokumentiranega gradiva.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca obiskov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obiskovalci na lokaciji 2 in 4, Ljubljana.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Kontrola vstopa v poslovne prostore.
 • Rok hrambe (neobvezno): 30 dni.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek.
 • Uporabniki zbirke: - oseba pooblaščena za varovanje objekta, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Fizično varovanje dostopa do poslovnega prostora, v katerem se nahaja arhiv, varovanje sistemske programske opreme (fire wall), varovanje aplikativne programske opreme z osebnimi gesli, postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o določanju zaupnih podatkov in o varovanju zaupnih in osebnih podatkov ter o varovanju dokumentiranega gradiva.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca o piscih rubrike pisma bralcev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Bralci in pisci rubrike pisma bralcev.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidenca pošiljateljev pisem.
 • Rok hrambe (neobvezno): 1 leto.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, naslov, zaporedna številka, datum prispetja pisma, naslov vsebine.
 • Uporabniki zbirke: - tajnica uredništev edicij, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Fizično varovanje dostopa do poslovnega prostora, v katerem se nahaja arhiv, varovanje sistemske programske opreme (fire wall), varovanje aplikativne programske opreme z osebnimi gesli, postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o določanju zaupnih podatkov in o varovanju zaupnih in osebnih podatkov ter o varovanju dokumentiranega gradiva.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca prejemnikov nagrad

 • Pravna podlaga (neobvezno): Privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Prejemniki denarnih in blagovnih nagrad.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izplačilo nagrad oziroma pošiljanje blagovnih nagrad.
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, naslov, davčna številka, številka transakcijskega računa.
 • Uporabniki zbirke: - delavci zaposleni na osebnih prejemkih v računovodstvu, - tajništva oddelkov, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Fizično varovanje dostopa do poslovnega prostora, v katerem se nahaja arhiv, varovanje sistemske programske opreme (fire wall), varovanje aplikativne programske opreme z osebnimi gesli, postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o določanju zaupnih podatkov in o varovanju zaupnih in osebnih podatkov ter o varovanju dokumentiranega gradiva.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam