Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ADAR D.O.O.
Sedež ali naslov: Mivka 10a
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 1629077000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v podjetju
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodb o zaposlitvi
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, EMŠO, davčna številka, kraj rojstva, rojstni datum, državljanstvo, poklic, izobrazba, delovne naloge, strokovna usposobljenost, vozniški izpit, številka bančnega računa
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Davčna uprava, Sodišče
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dokumenti z osebnimi podatki so zaklenjeni v pisarniški omari; prostori podjetja v katerih so spravljeni podatki so vedno zaklenjeni - dostop v prostore je možen z navadnim ključem oziroma s posredovanjem preko domofona; izven delovnega časa so prostori še dodatno zaklenjeni.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Matična knjiga, davčna evidenca
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam