Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: JADRA PLAN D.O.O.
Sedež ali naslov: PLEŠIVICA 22
Poštna številka: 1357
Kraj: NOTRANJE GORICE
Matična številka: 1363280000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. evidenca najemnilov

 • Pravna podlaga (neobvezno): pogodbeno razmerje
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: najemniki
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje dejavnosti
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, EMŠO, davčna številka
 • Uporabniki zbirke: Javni stanovanjski sklad mestne občine Ljubljana, DURS, računovodski servis
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: prostor v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov se izven delavnega časa zaklene
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam