Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): FRANINOVIĆ MARIJA
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): GERBIČEVA 33, LJUBLJANA
Naziv ali firma: FRANINOVIĆ MARIJA S.P.
Sedež ali naslov: NOVA POT 5,
Poštna številka: 1351
Kraj: BREZOVICA PRI LJUBLJANI
Matična številka: 1397508000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA OBRAVNAVANIH BOLNIKOV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: OBRAVNAVANI PACIENTI
 • Namen obdelave osebnih podatkov: UVELJAVLJANJE PRAVIC POSAMEZNIKA,NA KATEREGA SE OSEBNI PODATKI NANAŠAJO, ZA POSTOPKE IN IZVAJANJE DEJAVNOSTI
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): NI OMEJITVE PRAVIC POSAMEZNIKA IZ 30. IN32. ČLENA ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK, NASLOV, EMŠO, DATUM ROJSTVA ŠT. ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA, ŠT. IZBRANEGA ZDRAVNIKA, NAPOTITEV, RAZLOG OBRAVNAVE, ZDRAVSTVENA DIAGNOZA, ZAVAROVALNI STATUS, PREDPISANE STORITVE, DATUM STIKA, NAČRTOVANI STIK.
 • Uporabniki zbirke: ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE, ZAVAROVALNICA TRIGLAV, ZAVAROVALNICA ADRIATIC- SLOVENICA, VZAJEMNA ZDRAVSTVENA ZAVAROVALNICA,NA PODLAGI IZRECNE ZAHTEVE TUDI DRUGI UPORABNIKI,KI IMAJA ZA PRIDOBIVANJE PODATKOV PODLAGO V ZAKONU,OSEBNI PRIVOLITVI POSAMEZNIKAALI POGODBENEM RAZMERJU
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: PROSTORIN V KATERIH SO NOSILCI OSEBNIH PODATKOV SO POVEZANI Z ZBIRKO OS. PODATKOV IN RAČUNALNIŠKO OPREMO. PROSTORI IN OPREMA, KI SLUŽI ZAOBDELAVO OS. PODATKOV,SOIZVEN DELOVNEGA ČASA IN V ČASU, KO V PROSTORU NI ZAPOSLENIH,ZAKLENJENI IN ZAVAROVANI.PISNI DOKUMENTI,ELEKTRONSKI NOSILCI IN OSTALI POMEMBNI PODATKI SO ZAKLENJENI V OGNJEVARNI OMARI .RAČUNALNIŠKI IN ELEKTRONSKI NOSILCI PODATKOV SO VAROVANI S SISTEMOM ZA IDENTIFIKACIJO ,AVTORIZACIJO IN KRIPTIRANJEM PROGRAMOV IN PODATKOV.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OS. PODATKI SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI IN JAVNIMI KNJIGAMI.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI ZASTOPNIKA IZ 3. ODSTAVKA 5.ČLENA ZVOP-1
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam