Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): KOREN DANILO
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): MILANOVA 5
Naziv ali firma: ELEKTRO DITA KOREN DANILO S.P.
Sedež ali naslov: MILANOVA 5
Poštna številka: 5222 KOBARID
Kraj: KOBARID
Matična številka: 5215661000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA KUPCEV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: POGODBENO RAZMERJE IN OSEBNA PRIVOLITEV POSAMEZNIKA
 • Namen obdelave osebnih podatkov: ZA STATISTIČNE OBDELAVE, SEGMENTACIJO KUPCEV, OBDELAVE, IZPOLNJEVANJE POGODBENIH OBVEZNOSTI, OBVEŠČANJE KUPCEV O MOREBITNIH NAPAKAH NA IZDELKIH ALI NASTALIH NAPAKAH PRI OPRAVLJANJU STORITEV, POŠILJANJE PONUDB IN REKLAMNEGA GRADIVA.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: KUPCI IN PREJEMNIKI STORITEV ALI BLAGA PODJETJA.
 • Uporabniki zbirke: DAVČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE, RAČUNOVODSKI SERVIS IN POOBLAŠČENI DELAVCI. NA PODLAGI IZRECNE ZAHTEVE PA LAHKO TUDI DRUGI UPORABNIKI, KI IMAJO ZA PRIDOBIVANJE OSEBNIH PODATKOV PODLAGO V ZAKONU, OSEBNI PRIVOLITVI POSAMEZNIKA ALI POGODBENEM RAZMERJU.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: OSEBNI PODATKI SE HRANIJO V RAČUNOVODSKEM SERVISU (STAREJŠI OD DVEH LET PA NA SEDEŽU PODJETJA). PROSTORI V KATERIH SE HRANIJO NOSILCI OSEBNIH PODATKOV TER RAČUNALNIŠKA OPREMA, KI SLUŽI ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV SE IZVEN DELOVNEGA ČASA ZAKLEPAJO. ZBIRKA OSEBNIH PODDATKOV, KI SE NAHAJA NA RAČUNALNIŠKEM SISTEMU JE VAROVANA S SISTEMOM GESEL ZA AVTORIZACIJO IN IDENTIFIKACIJO UPORABNIKOV PROGRAMOV IN PODATKOV.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI TER JAVNIMI KNJIGAMI.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI ZASTOPNIKA.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA ŠTUDENTOV - OBČASNA DELA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ŠTUDENTJE
 • Namen obdelave osebnih podatkov: OBRAČUNAVANJE ŠTUDENTSKEGA DELA.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK, NASLOV, DAVČNA ŠTEVILKA, IME ŠOLE, PROGRAM IN SMER ŠOLANJA, LETNIK ŠOLANJA.
 • Uporabniki zbirke: OSEBA, KI OBRAČUNAVA IN IZPLAČUJE ŠTUDENTSKO DELO, RAČUNOVODSKI SERVIS, ODGOVORNA OSEBA V ŠTUDENTSKEM SERVISU.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: OSEBNI PODATKI SE NAHAJAJO V RAČUNOVODSKEM SERVISU (STAREJŠI OD DVEH LET PA NA SEDEŽU PODJETJA). PROSTORI V KATERIH SE HRANIJO NOSILCI OSEBNIH PODATKOV TER RAČUNALNIŠKA OPREMA, KI SLUŽI ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV SE IZVEN DELOVNEGA ČASA ZAKLEPAJO. ZBIRKA OSEBNIH PODATKOV, KI SE NAHAJA NA RAČUNALNIŠKEM SISTEMU JE VAROVANA S SISTEMOM GESEL ZA AVTORIZACIJO IN IDENTIFIKACIJO UPORABNIKOV PROGRAMOV IN PODATKOV.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI TER JAVNIMI KNJIGAMI.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI ZASTOPNIKA.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam