Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ELEKTRO DITA D.O.O.
Sedež ali naslov: MILANOVA 5
Poštna številka: 5222 KOBARID
Kraj: KOBARID
Matična številka: 2186535000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA KUPCEV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: POGODBENO RAZMERJE ALI OSEBNA PRIVOLITEV POSAMEZNIKA
 • Namen obdelave osebnih podatkov: ZA STATISTIČNE OBDELAVE, SEGMENTACIJO KUPCEV, OBDELAVE, IZPOLNJEVANJE POGODBENIH OBVEZNOSTI, OBVEŠČANJE KUPCEV O MOREBITNIH NAPAKAH NA IZDELKIH ALI PRI OPRAVLJANJU STORITEV, POŠILJANJE PONUDB IN REKLAMNEGA GRADIVA.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: KUPCI IN PREJEMNIKI BLAGA ALI STORITVE PODJETJA
 • Uporabniki zbirke: DAVČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE, RAČUNOVODSKI SERVIS, POOBLAŠČENI DELAVCI. NA PODLAGI IZRECNE ZAHTEVE PA LAHKO TUDI DRUGI UPORABNIKI, KI IMAJO ZA PRIDOBIVANJE OSEBNIH PODATKOV PODLAGO V ZAKONU, OSEBNI PRIVOLITVI POSAMEZNIKA ALI POGODBENEM RAZMERJU.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: OSEBNI PODATKI SE HRANIJO V RAČUNOVODSKEM SERVISU (STAREJŠI OD DVEH LET PA NA SEDEŽU PODJETJA). PROSTORI V KATERIH SE HRANIJO NOSILCI OSEBNIH PODATKOV TER RAČUNALNIŠKA OPREMA, KI SLUŽI ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV SE IZVEN DELOVNEGA ČASA ZAKLEPAJO. ZBIRKA OSEBNIH PODATKOV, KI SE NAHAJA NA RAČUNALNIŠKEM SISTEMU JE VAROVANA S SISTEMOM GESEL ZA AVTORIZACIJO IN IDENTIFIKACIJO UPORABNIKOV PROGRAMOV IN PODATKOV.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI TER JAVNIMI KNJIGAMI.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI ZASTOPNIKA.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA ŠTUDENTOV - OBČASNA DELA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ŠTUDENTJE
 • Namen obdelave osebnih podatkov: OBRAČUNAVANJE ŠTUDENTSKEGA DELA
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK, NASLOV, DAVČNA ŠTEVILKA, IME ŠOLE, PROGRAM IN SMER ŠOLANJA, LETNIK ŠOLANJA.
 • Uporabniki zbirke: OSEBA, KI OBRAČUNAVA IN IZPLAČUJE ŠTUDENTSKO DELO, RAČUNOVODSKI SERVIS, ODGOVORNA OSEBA V ŠTUDENTSKEM SERVISU.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: OSEBNI PODATKI SE NAHAJAJO V RAČUNOVODSKEM SERVISU (STAREJŠI OD DVEH LET PA NA SEDEŽU PODJETJA). PROSTORI V KATERIH SE HRANIJO NOSILCI OSEBNIH PODATKOV TER RAČUNALNIŠKA OPREMA, KI SLUŽI ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV SE IZVEN DELOVNEGA ČASA ZAKLEPAJO. ZBIRKA OSEBNIH PODATKOV, KI SE NAHAJA NA RAČUNALNIŠKEM SISTEMU JE VAROVANA S SISTEMOM GESEL ZA AVTORIZACIJO IN IDENTIFIKACIJO UPORABNIKOV PROGRAMOV IN PODATKOV.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI TER JAVNIMI KNJIGAMI.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI ZASTOPNIKA.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA DOBAVITELJEV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: POGODBENO RAZMERJE IN OSEBNA PRIVOLITEV POSAMEZNIKA
 • Namen obdelave osebnih podatkov: ZA STATISTIČNE OBDELAVE, IZPOLNJEVANJE POGODBENIH OBVEZNOSTI, KUPOVANJE BLAGA IN NAROČANJE STORITEV
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: DOBAVITELJI BLAGA IN STORITEV.
 • Uporabniki zbirke: RAČUNOVODSKI SERVIS, DAVČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE IN POOBLAŠČENI DELAVCI PODJETJA. NA PODLAGI IZRECNE ZAHTEVE PA LAHKO TUDI DRUGI UPORABNIKI, KI IMAJO ZA PRIDOBIVANJE OSEBNIH PODATKOV PODLAGO V ZAKONU, OSEBNI PRIVOLITVI POSAMEZNIKA ALI POGODBENEM RAZMERJU.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: OSEBNI PODATKI SE NAHAJAJO V RAČUNOVODSKEM SERVISU (STAREJŠI OD DVEH LET PA NA SEDEŽU PODJETJA). PROSTORI V KATERIH SE HRANIJO NOSILCI OSEBNIH PODATKOV TER RAČUNALNIŠKA OPREMA, KI SLUŽI ZA OBDELAVO OSEBNIH POATKOV SE IZVEN DELOVNEGA ČASA ZAKLEPAJO. ZBIRKA OSEBNIH PODATKOV, KI SE NAHAJA NA RAČUNALNIŠKEM SISTEMU JE VAROVANA S SISTEMOM GESEL ZA AVTORIZACIJO IN IDENTIFIKACIJO UPORABNIKOV PROGRAMOV IN PODATKOV.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI TER JAVNIMI KNJIGAMI.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI ZASTOPNIKA.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA O PLAČAH ZAPOSLENIH DELAVCEV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o sistemu plač v gospodarstvu...
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v podjetju.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe upravljalca, zaposlenih ter pristojni instituciji (DURS, AJPES...)
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Višina izplačane plače, dodatkov, regres za letni dopust, stroški prevoza na delo in prehrana med delom, plačani prispevki in davki na plačo in iz plače za posameznega zaposlenega, plačilne liste, poročila o plačani dohodnini, višina odtegljajev od plače, poraba letnega dopusta.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci v podjetju in drugi uporabniki v skladu s predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dokumentacija se hrani v registrih. Prostori kjer se ti podatki nahajajo, se po koncu delovnika zaklepajo. Prenos osebnih podatkov po telekomunikacijskih sredstvih in omrežjih je zaščiten z ustrezno elektronsko zaščito.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam