Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: LJUDSKA UNIVERZA ZAVOD ZA KULTURO IN IZOBRAŽEVANJE SLOVENSKA BISTRICA
Sedež ali naslov: PARTIZANSKA ULICA 022
Poštna številka: 2310
Kraj: SLOVENSKA BISTRICA
Matična številka: 5052335000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih ZOFVI
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni
 • Namen obdelave osebnih podatkov: predpisana zbirka podatkov v skladu z veljavno zakonodajo
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): možen vpogled v zbirko podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov,davčna številka, EMŠO,kraj rojstva, državljanstvo, poklic, podatki o izobrazbi, podatki o zaposlitvi, podatki o stalnem strokovnem izpopolnjevanju, napredovanje v nazive
 • Uporabniki zbirke: Delodajalec-pooblaščene osebe, člani Sveta zavoda, ZPIZ, Sodišča
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se zbirka podatkov nahaja so izven delovnega časa zaklenjeni, sharnjeni so v ognjevarni omari, ki je zaklenjena, zaposleni so seznanjeni s postopki in ukrepi varovanja osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zavod za zdravstveno zavarovanje, ZPIZ, ZRSZZ
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca prijavljenih kandidatov za vpis v programe trgovec, ekonomski tehnik in strojni tehnik

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o izobraževanju odraslih, Pravilnik o evidencah in dokumentaciji v izobraževanju odraslih
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kandidati, ki so prijavljeni za vpis v programe trgovec, ekonomski in strojni tehnik
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe izvajanja izobraževanja
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Možen vpogled v zbirko podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, spol, naslov, EMŠO, davčna številka, kraj rojstva, državljanstvo, poklic, izobrazba, telefonska številka
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe izvajalca izobraževanja, Sodišča, Ministrstvo za šolstvo in šport, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Zavod za zdravstveno zavarovanje, Center za socialno delo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se zbirka podatkov nahaja so izven delovnega časa zaklenjeni, shranjeni so v ognjevarni omari, ki je zaklenjena, zaposleni so seznanjeni s postopki in ukrepi varovanja osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ZZZS, ZPIZ, ZRSZZ
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o udeležencih izobraževanja v programih trgovec, ekonomski tehnik in strojni tehnik

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o izobraževanju odraslih, Pravilnik o evidencah in dokumentaciji v izobraževanju odraslih
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Udeleženci izobraževanja v programih trgovec, ekonomski in strojni tehnik
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe izobraževanja
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Možen vpogled v zbirko podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, spol, datum in kraj rojstva, naslov, državljanstvo, EMŠO, davčna številka, poklic, izobrazba, podatki o poteku njihovega izobraževanja
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe izvajalca izobraževanja, Sodišča, Ministrstvo za šolstvo in šport, Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve, Zavod za zdravstveno zavarovanje, Center za socialno delo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se zbirka podatkov nahaja so izven delovnega časa zaklenjeni, shranjeni so v ognjevarni omar, ki je zaklenjena, zaposleni so seznanjeni s postopki in ukrepi varovanja osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ZZZS, ZPIZ, ZRSZZ
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o preverjanju in ocenjevanju znanja za programe trgovec, ekonomski in strojni tehnik

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o izobraževanju odraslih, Pravilnik o evidencah in dokumentaciji v izobraževanju odraslih
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Udeleženci izobraževanja v programih trgovec, ekonomski in strojni tehnik
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe izobraževanja
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Možen vpogled v zbirko podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, spol, datum in kraj rojstva, naslov, državljanstvo, EMŠO, davčna številka, poklic, izobrazba, ocene
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe izvajalca izobraževanja, Sodišča, Ministrstvo za šolstvo in šport
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se zbirka podatkov nahaja so izven delovnega časa zaklenjeni, shranjeni v ognjevarni omari, ki je zaklenjena, zaposleni so seznanjeni s postopki in ukrepi varovanja osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ZRSZZ
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o izpitih za programe trgovec, ekonomski in strojni tehnik

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o izobraževanju odraslih, Pravilni o evidencah in dokumentaciji v izobraževanju odraslih
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Udeleženci izobraževanja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe izobraževanja
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Možen vpogled v zbirko podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, EMŠO, davčna številka, datum in kraj rojstva, državljanstvo, spol, dosežena ocena, ime in priimek izpraševalca oz. članov izpitne komisije
 • Uporabniki zbirke: Poblaščene osebe izvajalca izobraževanja, Sodišča, Ministrstvo za šolstvo in šport
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se zbirka podatkov nahaja so izven delovnega časa zaklenjeni, shranjeni v ognjevarni omari, ki je zaklenjena, zaposleni so seznanjeni s postopki in ukrepi varovanja osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ZRSZZ, ZZZS
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca izdanih spričeval in drugih listin za programe trgovec, ekonomski in strojni tehnik

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o izobraževanju odraslih, Pravilnik o evidencah in dokumentaciji v izobraževanju odraslih
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Udeleženci izobraževanja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe izobraževanja
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Možen vpogled v zbirko podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, EMŠO, davčna številka, datum in kraj rojstva, državljanstvo, spol, vrsta in številka ter datum izdane listine
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe izvajalca izobraževanja, Sodišča, Ministrstvo za šolstvo in šport
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se zbirka podatkov nahaja so izven delovnega časa zaklenjeni, shranjeni so v ognjevarni omari, ki je zaklenjena, zaposleni so seznanjeni s postopki in ukrepi varovanja osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ZRSZZ, ZZZS
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca o zaključnih izpitih oziroma poklicni maturi za programe trgovec, ekonomski in strojni tehnik

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o izobrađževanju odraslih, Pravilnik o evidencah in dokumentaciji v izobraževanju odraslih
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Udeleženci izobraževanja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe izobraževanja
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Možen vpogled v zbirko podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, EMŠO, davčna številka, datum in kraj rojstva, državljanstvo, spol
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe izvajalca izobraževanja, Sodišča, Ministrstvo za šolstvo in šport
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se zbirka podatkov nahaja so izven delovnega časa zaklenjeni, shranjeni so v ognjevarni omari, ki je zaklenjena, zaposleni so seznanjeni s postopki in ukrepi varovanja osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ZRSZZ, ZZZS
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam