Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Ni navedeno
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Glinškova ploščad 16
Naziv ali firma: Univerzalno življenje
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: -0-
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evid. udeležencev prakristjanskega odpiranja zavesti, intenz. šolanja stopnje reda in stopnje volje

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki so se prijavile na tečaj, šolanje ter vsakoletna srečanja
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, datum rojstva, naslov, telefon, datum in kraj prijave. Pri prakristjanskem odpiranju zavesti še zabeležki, da je oseba: seznanjena s kriteriji za začetek Prakristjanskega odpiranja zavesti in jih pretežno izpolnjuje, da se je odločila na Notranjo pot v Univerzalnem življenju in se ne usmerja več na nobeno drugo duhovno smer. Pri intenzivnem šolanju stopnje reda in stopnje volje še zabeležki: da oseba zagotavlja, da je seznanjena s kriteriji na Notranjo pot v Univerzalnem življenju in da gre
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca naročnikov in prejemnikov informativnega materiala

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki so se naročile na časopis Kristusova država list Prerok in knjige ter kasete
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, naslov, telefon, vrsta tiska, datum in kraj naročila, pri knjigah in kasetah pa še naslov knjige oz. kasete in količina, način in znesek plačila za naročene oz. odpremljene knjige in kasete
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam