Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): POLONCA UMEK
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): ULICA ILIJE GREGORIČA 22
Naziv ali firma: PATRONAŽA IN ZDRAVSTVENA NEGA UMEK POLONCA DIPL.M.S.
Sedež ali naslov: ULICA ILIJE GREGORIČA 22
Poštna številka: 8270
Kraj: KRŠKO
Matična številka: 2115123000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca varovancev/bolnikov patronažne zdravstvene nege (patronažni kartoni)

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: uporabniki storitev patronažne zdravstvene nege (bolnik/varovanci) na območju občine Krško
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje patronažnega varstva, kontinuiteta zdravstvene nege, skrb za zdravje varovancev, uveljavljanje pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja do patronažnega vasrtva
 • Rok hrambe (neobvezno): do prenehanja veljavnosti koncesijske pogodbe
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: imena in priimki varovancev in družinskih članov, naslov, datum rojstva, poklic, izobrazba, status, zdravstveno stanje, socialno stanje, negovalne diagnoze in intervencije zdravstvene nege, kartoni za specifične skupine (dojenček, nosečnica, otročnica, kronični bolnik, starostnik)
 • Uporabniki zbirke: Umek Polonca, dipl.m.s.- Patronaža in zdravstvena nega, Ulica Ilije Gregoriča 22, 8270 Krško, ZZZS, Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije, Ministrstvo za zdravje
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: fizično varovanje prostora, ki je ves čas nedostopen tretjim osebam, ognjevarna in zaklenjena kartotečna omara, z gesli zaščiten računalniški program
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se povezujejo s podatki ZZZS v zvezi z obveznim zdravstvenim zavarovanjem
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam