Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Matej Lozar
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): PLINTOVEC 005 C
Naziv ali firma: AABO-ATELJE ZA BESEDO IN OBLIKO MATEJ LOZAR S.P.
Sedež ali naslov: PLINTOVEC 005 c
Poštna številka: 2201
Kraj: KUNGOTA
Matična številka: 2121395000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Pogodbena razmerja – avtorska pogodba.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebni podatki se obdelujejo na podlagi pogodbenega razmerja - avtorska pogodba, v smislu 2. odstavka 10. člena ZVOP-1.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, pogodbeni partnerji na osnovi avtorske pogodbe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izdelava in izpolnjevanje avtorskih pogodb v pogodbenem razmerju z AABO – Atelje za besedo in obliko, Prevajanje, lektoriranje in oblikovanje, Matej Lozar s.p..
 • Rok hrambe (neobvezno): Do izpolnitve pogodbene obveznosti.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov glede osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, naslov, EMŠO, davčna številka, št. osebnega računa, izobrazba.
 • Uporabniki zbirke: Davčna uprava Republike Slovenije, Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Predvideno je ročno hranjenje osebnih podatkov. Le-ti se nahajajo izven dosega nepooblaščenih oseb; prostori, v katerih se hranijo osebni podatki, se izven delovnega časa oz. ob odsotnosti pooblaščene osebe zaklepajo. Dostop nadzira Matej Lozar, pooblaščena oseba AABO – Atelje za besedo in obliko, Prevajanje, lektoriranje in oblikovanje, Matej Lozar s.p.. Z omejitvijo dostopa so preprečeni slučajno ali namerno nepooblaščeno uničevanje podatkov, njihova sprememba ali izguba ter njihova nepooblaščena obdelava, uporaba ali posredovanje. Po izpolnitvi namena obdelave je predvideno takojšnje uničenje osebnih podatkov, s katerimi razpolaga AABO – Atelje za besedo in obliko, Prevajanje, lektoriranje in oblikovanje, Matej Lozar s.p., Plintovec 5/c, 2001 Zgornja Kungota.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirka na osnovi REK-3 obrazca Davčne uprave Republike Slovenija. Zbirka na osnovi OBV-3 obrazca Zavoda za zaposlovanje Republike Slovenije.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Upravljavec osebnih podatkov AABO – Atelje za besedo in obliko, Prevajanje, lektoriranje in oblikovanje, Matej Lozar s.p. je ustanovljen, ima sedež in je registriran v Republiki Sloveniji, zato zastopnik v smislu tretjega odstavka 5. člena ZVOP ne obstaja.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam