Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): BARBARA METLIKOVIČ
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): BLEIWEISOVA C. 6
Naziv ali firma: PATRONAŽNO VARSTVO BARBARA METLIKOVIČ
Sedež ali naslov: BLEIWEISOVA C. 6
Poštna številka: 4000
Kraj: KRANJ
Matična številka: 1655256000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Patronažni kartoni, negovalni listi

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki storitev patronažne zdravstvene nege na domu in družine z novorojenčkom
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje patronažnega varstva, kontinuiteta zdravstvene nege, skrb za zdravje prebivalcev
 • Rok hrambe (neobvezno): Do prenehanja veljavnosti koncesijske pogodbe
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, datum rojstva, naslov
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije, Ministrstvo za zdravje
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zaklenjena omara, zaklenjeni prostori nedostopni tretji osebi Z gesli zaščiten računalniški program
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se povezujejo s podatki ZZZS v zvezi z obveznim zdr. zavarovanjem
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam