Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Vojko Gašperin,dr.den.med.
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Prešernova cesta 21/b,1230 Domžale
Naziv ali firma: ZOBOZDRAVSTVENA AMBULANTA GAŠPERIN VOJKO, DR.DENT.MED.
Sedež ali naslov: Prešernova cesta 21/b
Poštna številka: 1230
Kraj: Domžale
Matična številka: 1033611000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca pacientov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Privolitev posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pacienti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebo zavarovalnic
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, naslov, EMŠO, podatki o zavarovanju, podatki o zobozdr.storitvah.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdrav.zavarovanje Slovenije
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hramba podatkov v zaklenjeni kartotečni omari in posebnem prostoru.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam